REKLAMA
Strony WWW Sanok

W CZWARTEK SESJA W DYDNI: radni będą debatować o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

GMINA DYDNIA / PODKARPACIE. 30 listopada tj. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dydni odbędzie się posiedzenie Rady Gminy. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy Dydnia odbytego w dniu 7.11.2017r.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
 • określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
 • określenia stawek podatku od środków transportowych,
 • metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz częstotliwości i trybu jej uiszczania,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dydni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły  wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Niebocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Niebocku,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Końskiem,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jabłonce
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grabówce,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wydrnej o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wydrnej o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV,
 • zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej
  i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół Gminy Dydnia,
 • w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • zmiany Statutu Gminy Dydnia,
 • w sprawie zmiany w  składzie osobowym Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Dydnia.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

ŹRÓDŁO: UG Domaradz

29-11-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.