REKLAMA
WUP

INTERWENCJA: Czy wymiana okien w budynku brzozowskiego magistratu była niezbędna? (ZDJĘCIA)

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Jednym z elementów związanych z termomodernizacją budynku brzozowskiego magistratu było wymienienie stolarki okiennej. Zdaniem naszego Czytelnika ta część inwestycji była bezzasadna, a zdemontowane okna mogły pełnić swoją funkcję jeszcze przez wiele lat. 

Zadanie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, wymianę drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej, modernizację instalacji elektrycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Aby ubiegać się o dofinansowanie projektu, zadanie musi skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło. Regulacje te są zawarte w projekcie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

DSC_0411

– Wymiana stolarki okiennej wynikała z uwarunkowań prawnych (konieczność dostosowania parametrów stolarki do wymaganych norm a ponadto wynikała z zaleceń audytu energetycznego), współczynnik przenikania ciepła w większości stolarki okiennej i drzwiowej wynosił od 1,90 do 3,2 W/(m2K) a wymagana wartość to 0,90 W/(m2K). Dodać należy, iż okna były nieszczelne i wyeksploatowane – informuje Edyta Kuczma, naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych.

Wszystkie prace związane z termomodernizacją budynku pozwolą zaoszczędzić 70,35 % energii, zaś sama wymiana stolarki okiennej zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło o około 20%.

Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) zdemontowane okna stały się własnością Wykonawcy, podobnie jak inne demontowane elementy, które nie nadawały się do ponownego użycia, które Wykonawca przejął i ma obowiązek zutylizować. Natomiast urządzenia i materiały nadające się do ponownego wykorzystania (np. oprawy elektryczne, grzejniki aluminiowe i stalowe) zostały nieodpłatnie przekazane do placówek oświatowych – wyjaśnia Edyta Kuczma, naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym, które uczestniczy w kosztach zadania na podstawie zawartego porozumienia.

red.

15-12-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

mieszkaniec2017-12-15 13:40:24
0 0
Pani Naczelnik czego tak długo trwa ten projekt , miał się zakończyć 10 pazdziernika 2017 a dziś mamy połowe grudnia a jeszcze nie widać końca . Czy wymiana okien az tak była konieczna ! - chyba nie , bo w blokach nie wymieniano okien , chociaż mają wspólczynnik inny niż wymagany. Przecież tam ludzie mieszkają i przebywaja 24 godziny , a w urzędzie i starostwie tylko 8 godzin.Czego nie wykonywano audytów w budynkach przedszkoli, szkół , bloków mieszkalnych tylko oczkiem wladz jest wasz budynek. Proszę wyjaśnic tą sprawę , to powinno sie obniżyć podatki , jezeli jesteście tańszą jednostką , a nie podwyższać.
Tylko RBR2017-12-15 14:12:58
0 0
Urząd to budynek reprezentatywny i ma wyglądać ładnie i nowocześnie. Termomodernizacja i wymiana okien pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu i po pewnym czasie inwestycja się zwróci. Brawo Panie Burmistrzu! Brzozów ma być ładny i nowoczesny!
podatnik2017-12-15 14:20:18
0 0
Kiedy byla ostatnia wymiana okien ?
Do Pani Naczelnik2017-12-15 14:35:06
0 0
Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) zdemontowane okna stały się własnością Wykonawcy... Ktoś tak napisał w specyfikacji przetargowej, czyli zrobił: 1. Wykonawcy darowiznę, 2. Wykonawca obniżył wartość wykonywanych prac. Jeśli 2, to o ile? ...podobnie jak inne demontowane elementy, które nie nadawały się do ponownego użycia, które Wykonawca przejął... Co to za elementy, które były w Urzędzie, a nie nadawały się do użycia?... ... i ma obowiązek zutylizować... Ktoś to będzie sprawdzał, czy np. okna zutylizował, czy sprzedał na rynku wtórnym? Natomiast urządzenia i materiały nadające się do ponownego wykorzystania (np. oprawy elektryczne, grzejniki aluminiowe i stalowe) zostały nieodpłatnie przekazane do placówek oświatowych Jakich? Proszę o wykaz. – wyjaśnia Edyta Kuczma, naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych. Gdyby Pani odpowiedziała konkretnie na te pytania, Pani informacja byłaby pełna. Teraz to jest informacja niepełna, byle odpowiedzieć. Może Pani odpowie, kiedy były wymieniane okna? Czy trzeba poszukać? Zadanie jest realizowane w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym, które uczestniczy w kosztach zadania na podstawie zawartego porozumienia Może Pani powiedzieć, w jakich proporcjach podzielono koszty pomiędzy Urzędy? Takie rzeczy powinny być na BIP, ale tam nawet protokoły z sesji są z duuużym opóźnieniem. A powinny być na bieżąco.
Znalazłem ale będę jeszcze szukał2017-12-15 14:46:53
0 0
WK.610-10/5/2007 Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, wystąpienie pokontrolne. http://bip.rzeszow.rio.gov.pl/files/2011/2007-Brzozow_k10.pdf Wniosek nr 12. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami), przy dokonywaniu zakupów, których wartość szacunkowa ogółem, przekracza równowartość kwoty 6.000 euro, stosować zasady i tryby określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. • Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówienia publicznego na dostawę i montaż okien w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie, .. Wystąpienie pokontrolne 2007, więc okna były wymieniane w 2006 r. Kto prywatnie wymienia okna co 11 lat? Bo się wyeksploatowały...
mieszkaniec2017-12-15 14:57:56
0 0
czyli 10 lat bo projekt był w 2016 roku , czyli tez powinno się wymienic kadrę która jest już 11 lat - proste rozumowanie
do 'mieszkaniec 2017-12-15 15:29:31
0 0
Wszystkie okna wymieniane w blokach mieszkalnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE miały takie same parametry przenikalności jak okna montowane w budynku Starostwa i Urzędu Miejskiego. Takie wymogi również wynikały z audytu energetycznego, który został przygotowany dla każdego z bloków. Zgodnie z regulaminem konkursu o dofinansowanie ze środków UE, zadań zgłoszonych do realizacji w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, o dofinansowanie mogły ubiegać się zadania, które skutkują zmniejszonym zapotrzebowaniem na ciepło a zakres prac przewidziany do realizacji wynikał z audytu energetycznego, inaczej mówiąc zakres robót podlegających dofinansowaniu określał audyt (konkretnie wariant optymalny audytu). Ponadto obowiązkowym wymogiem było dostosowanie parametrów izolacyjności cieplnej modernizowanych przegród budowlanych do zapisów rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wartości dla 2021r. W odniesieniu do projektu termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego zakres robót obejmował dostosowanie wszystkich przegród (w tym stolarki okiennej) do wymogów powyższego rozporządzenia. Zakładam, że ta odpowiedz wszystkich wątpliwości nie rozwiewa, w przypadku dodatkowych pytań w sprawie projektu proszę o kontakt bezpośrednio do Urzędu Miejskiego (telefoniczny, osobisty lub mailem), z pewnością udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania. Pozdrawiam serdecznie Edyta Kuczma
Brzozowiak2017-12-15 17:07:31
0 0
10/10
Marek2017-12-15 22:46:52
0 0
Czy tak trudno trafić do urzędu i powiedzieć panu Burmistrzowi i pani Naczelnik co się myśli? Na forum każdy mądry i wszystkowiedzący a jak przyjdzie wyrazić swoją opinię w cztery oczy to nie ma chętnych.
..2017-12-16 08:47:29
0 0
Okna w bloku np na ulicy Mickiewicza były wymieniane tylko z przodu od ulicy !! Bo za te od tylu trzeba było płacić chcąc wymienić na nowe.. I to zwykle tandetne okna otwierane tylko z jednej strony a druga połowa na stałe.. śmiech i tyle do powiedzenia o swoje umieją zadbać ale komuś robią jak najtańszym kosztem zeby się tylko odpier...
zwolnienia z podatku od nieruchomości ?2017-12-16 09:24:37
0 0
Państwo Radni ! Prosimy o zamieszczenie listy podmiotów zwolnionych z podatku od nieruchomości w ostatnich trzech latach (jeśli nikogo nie zwalniano w ostatniej kadencji to prosimy to napisać nam wyborcom).
Brzozowiak do Marka2017-12-16 09:55:56
0 0
Takie informacje powinny być dostępne na BIP Urzędu. Jeśli jesteś pracownikiem Urzędu, tym bardziej powinieneś wiedzieć, co to jest dostęp do informacji publicznej. Jak o tym nie wiesz, proszę: Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z dnia 8 października 2001 r., z poen. zm. Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 182, poz. 1228) Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8, Teraz już wiesz, że nie muszę iść do Pana Burmistrza lub do Pani Naczelnik, by pytać o tematy związane ze sprawami miasta, w którym mieszkam. To nie jest pytanie ciekawego mieszkańca do władzy. O dostępie do informacji mówi Ustawa, której urzędnicy powinni przestrzegać. Jaśniej chyba nie można. A ty nie wprowadzaj czytających w błąd, że ktoś powinien iść zapytać. Gdyby wszystko było na BIP jak mówi Ustawa, nie byłoby takich pytań jak na forum.
Brzozowiak2017-12-16 10:45:21
0 0
Zasady zwolnień z podatku nieruchomości reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie art. 7 ust. 3 rada gminy może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe inne niż przewidziane przez ustawodawcę w ust. 1 tego artykułu, i inne niż dotyczące podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Rada gminy może wprowadzać na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia z podatku od nieruchomości, pod warunkiem jednak, że mają charakter przedmiotowy. Muszą zatem dotyczyć konkretnej grupy nieruchomości, a nie indywidualnie wskazanych podmiotów. Jeśli były zwolnienia indywidualne, byłoby to niezgodne z Ustawą.
Brzozowiak2017-12-16 10:53:21
0 0
Czyżby miał rację pytający o zwolnienia z podatków? Dobre serce radnych kosztuje Jacek Szklarz przypomniał radnym, że to oni ustalając budżet i podatki odpowiadają za tempo rozwoju gminy. Uzmysłowił im, że wysokość podatków, zastosowane ulgi i zwolnień odbijają się gminie czkawką w postaci mniejszych wpływów do budżetu i utratą subwencji. I tak w 2013 roku gmina straciła z tego tytułu 1,7 mln zł, w 2014 – 1,6 mln zł, a w 2015 – 2 mln zł. Źródło: http://brzozow24.pl/brzozow24-pl-gmina-potrzebuje-pieniedzy-siega-do-kieszeni-podatnikow-film/
Piotr2017-12-16 11:05:17
0 0
Problemem nie jest wymiana stolarki w budynku w urzędzie lecz to , czy nie było działania na szkodę interesu publicznego przez burmistrza i radę.Nikt nie wymienia w swoim domu stolarki po kilku latach użytkowania.Skoro wymienione okna służyły tylko kilka lat , to ktoś podjął decyzję o montażu okien złej jakości i powinien za to ponieść konsekwencje. Trzeba oczekiwać , że działaniami brzozowskiej rady i burmistrza zajmie się CBA. Bo tych decyzji szkodliwych dla mieszkańców jest więcej np. sprzedaż działek przy ul. Kościuszki . Plac targowy na prywatnej działce , która wcześniej była własnością gminy . Druga działka , która mogłaby być przeznaczona na parking lub plac targowy została sprzedana.Jaki gospodarz pozbywa się tak atrakcyjnych działek , które w tym przypadku były własnością wszystkich mieszkańców?
...2017-12-16 11:39:26
0 0
Wprawdzie temat przetargu mówi o modernizacji energetycznej budynku, ale to nie tylko energetyka: Ogłoszenie nr 60995 - 2017 z dnia 2017-04-07 r. Brzozów: Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego zlokalizowanego na działkach nr 2196/1 i 2195 w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, obejmująca: - wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku od strony ul. Armii Krajowej; - wykonanie doświetlaczy piwnicznych od strony ul. Armii Krajowej; - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i cokołu budynku; - wymianę drzwi zewnętrznych i okien; - wymianę obróbek blacharskich; - remont połaci dachowej z wymianą blacho dachówki na blachę płaską; - montaż ław kominiarskich i śniegołapów; - montaż ogniw fotowoltaicznych; - malowanie ścian zewnętrznych klatki schodowej z windą znajdującej się od strony zachodniej budynku wg kolorystyki elewacji; - montaż kurtyny powietrznej przy wejściu głównym; - wymiana sufitu podwieszanego i montaż paneli ściennych w sali konferencyjnej; - wymianę drzwi wewnętrznych w kotłowni; - modernizacja kotłowni (roboty budowlane, wymiana kotła); - wymianę instalacji CO i wykonanie instalacji CWU z zastosowaniem termostatów i montaż instalacji solarnej; - montaż urządzeń zaciemniających - rolety wewnętrzne; - modernizacja oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem źródeł światła LED (w tym częściowa modernizacja instalacji elektrycznej (pionów)). Uwaga! Ze względu na fakt, że na czas trwania robót budowlanych w budynku nie jest przewidziane zawieszenie funkcjonowania instytucji się w nim mieszczących (Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia robót w zaplanowany i uzgodniony z Zamawiającym sposób (ramowy plan kolejności prowadzenia robót w odniesieniu do poszczególnych części budynku). Zdemontowane elementy takie jak: - grzejniki stalowe i aluminiowe oraz oprawy oświetleniowe z poziomów: piwnicy, I i II piętra Wykonawca przekaże Zamawiającemu; - grzejniki i oprawy oświetleniowe z III piętra Wykonawca przekaże Zamawiającemu ( na tym piętrze okna nie są przewidziane do wymiany); - okna i materiały/urządzenia, których sposób zagospodarowania nie został ujęty w przedmiarach robót z poziomów: piwnicy, I i II piętra Wykonawca jest zobowiązany zutylizować na własny koszt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekt budowlany, przedmiary robót i specyfikacja techniczna dołączone do dokumentacji przetargowej. Całkowita wartość zamówienia: 1.745.572,41
zwolnienia z podatku od nieruchomości ?2017-12-16 13:17:52
0 0
RADNI ! Prosimy o informację !
brak dróg2017-12-16 14:13:25
0 0
A na remont dróg gminnych i wewnętrznych do gruntów rolnych oczywiści nie ma pieniędzy. A kiedy wybudujecie chodniki na nie też nie macie pieniędzy ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Masz rację2017-12-16 18:44:40
0 0
Już ktoś pisał, to ostatnie lata: Zastosowane ulgi i zwolnień odbijają się gminie czkawką w postaci mniejszych wpływów do budżetu i utratą subwencji. I tak w 2013 roku gmina straciła z tego tytułu 1,7 mln zł, w 2014 – 1,6 mln zł, a w 2015 – 2 mln zł.” Źródło: http://brzozow24.pl/brzozow24-pl-gmina-potrzebuje-pieniedzy-siega-do-kieszeni-podatnikow-film/ Zwolnienia i ulgi były, potwierdza to wypowiedź pana skarbnika, na sesji Rady Miasta. Pytanie: kto otrzymał ulgi i w jakiej wysokości.
leon2017-12-17 13:13:28
0 0
nie wiem co to za firma robi elewacje ale prosze porownac wykonczenie elewacji na budynku gminy a blokach na przeciwko kosciola. W zyciu nie powinno to partactwo przejsc. Chodzi o elewacje na budynku gminy
mieszkaniec2017-12-17 14:22:55
0 0
P{rzeciez tam pracę odbiera inspektor nadzoru dawny nauczyciel Budowlanki, jeszcze gorzej że wybrano go bez przetargu . pracował razem z zona wice burmistrza i ma układy, chociaż jego podatki ida do gminy nozdrzec
brzozowianin2017-12-17 18:38:21
0 0
dlaczego w gminie nie ma komórki kontrolującej oswiadczenia o składaniu oswiadczeń za podatek , budzi duże zastrzeżenia od podatku za działalność gospodarczą - nawet niektórzy radni tez nie podają choć prowadzą działalność i wiele jeszcze innych , mają działalność w domacxh mieszkalnych np zakłady krawieckie ,czy produkcyjne a nie płacą podatku i wielu może znajomych im i przedstawicielom gminy tez unikają płacenia. W komsji podatkowej radny Wacek a żona to siostra skarbnika , która tez pracuje w gmnie.
brzozowianin2017-12-17 18:40:22
0 0
Panie radny stanisławie i Szymonie to wy też macie wpływ na podatki, jeżeli inni radni ustalaja tak wysokie podatki to w najbliższych wyborach do wymiany
Brzozowiak2017-12-18 00:50:54
0 0
Ten Brzozów to jeden wielki układ ...
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2017-12-18 11:27:59
0 0
dokładnie :)
mieszkaniec2017-12-19 14:22:16
0 0
gmina brzozów jest na usługach kilku ludzi przy władzy a gospodarka komunalna niema czym wykonywac prac przy oczyszczaniem gminy bo za tą prace zabiera Burmiszcz i wymienia sobie okna