REKLAMA
WUP

Ty też masz wpływ na bezpieczeństwo (ZDJĘCIA)

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Dn. 19 grudnia br. w sali widowiskowej BDK-u odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Spotkanie poprowadziła inspektor Joanna Dopart z Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Brzozowie. Wszystkich zebranych w BDK-u przywitał w imieniu nieobecnego pełniącego obowiązki podinsp. Mariusza Urbana naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego komisarz Jacek Myćka.

Jako pierwsza głos zabrała zastępca Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji podkom. Anna Karaś. Podkomisarz zaprezentowała programy profilaktyczne realizowane przez jednostki policji w tym również na terenie naszego powiatu. Wymieniła m.in. programy: Bezpieczny Senior, Bezpieczny Ogród, Ostrożnie –Pies, Stop Patologiom – Razem Bezpieczniej i Cyberbezpieczni. Swoją uwagę skupiła też na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym opowiedział st. sierż. Tomasz Hałka, omówił główne przyczyny zdarzeń drogowych. Uczulał zebranych w sali o ogromnej odpowiedzialności każdego z nas – uczestnika ruchu drogowego. Przedstawiał też działania profilaktyczne prowadzone przez wydział ruchu drogowego i akcje policji znane wszystkim, od przedszkolaków po tych najstarszych. Wymienił m.in. akcje Prędkość, Bezpieczny pieszy, Trzeźwe poranki i popołudnia, bezpieczny weekend, bezpieczne wakacje, Bus i autobus. Na koniec przedstawił dane statystyczne nt. zdarzeń drogowych w ub. latach na terenie woj. podkarpackiego i powiatu brzozowskiego.

Mł. aspirant Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji założyciel programu pn. „Cyberbezpieczni” przybliżył jego założenia. Jest to program profilaktyczny wdrożony przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie w maju br. skierowany głównie do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z woj. podkarpackiego. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił genezę problemu i wymienił najczęstsze przestępstwa popełniane za pośrednictwem sieci. Omówił główne zagrożenia w cyberprzestrzeni i przedstawił działania profilaktyczne z zakresu zapobiegania przestępczości w Internecie. Aby pewne działania wdrożyć, policjanci rozpoczęli współpracę z urzędami miast, powiatów, szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

O zagrożeniach i działaniach profilaktycznych opowiedział zastępca Powiatowego Inspektora Weterynarii Grzegorz Błaż. W swoim wykładzie inspektor skupił się na zagrożeniach wynikających z chorób zakaźnych zwierząt, omówił tez warunki, w jakich powinny być utrzymywane zwierzęta. Do głównych chorób zakaźnych występujących na naszym terenie zaliczył: afrykański pomór świń, ptasią grypę, wściekliznę, włośnicę, tasiemczycę/bąblowicę, chorobę niebieskiego języka i chorobę guzowatej skóry bydła. Krótko scharakteryzował objawy tych chorób i opowiedział o profilaktyce.

Na koniec głos zabrał przedstawiciel KP PSP w Brzozowie kpt Maciej Wielgos. Omówił on aktualny problem i zagrożenia wynikające z dużej częstotliwości zatruć dwutlenkiem węgla. Przedstawił przyczyny zatruć, zaprezentował sposoby na jego unikniecie a także wytyczne, jak zachować się w trakcie pożaru.

Na koniec głos zabrali przybyli goście. Mieszkańcy poruszali zagadnienia nawiązujące do treści poruszanych przez prelegentów oraz zadawali pytania dot. bezpieczeństwa w naszym powiecie i planowanych działań profilaktycznych. W debacie uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych i instytucji społecznych, młodzież gimnazjalna oraz licealiści.
Podczas spotkania zostało również przeprowadzone badanie w formie ankiety na temat bezpieczeństwa mieszkańców i pracy Policji. Wyniki ankiety pozwolą na ewentualne skorygowanie działań Policji, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Brzozów w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

et

UM Brzozów

21-12-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.