O ocenie działalności Szpitala Specjalistycznego na najbliższej Sesji Rady Powiatu Brzozowskiego


POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego, że w dniu 22 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 13-tej odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego. Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2016 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2022.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

 


Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.