REKLAMA

GMINA DOMARADZ: Posiedzenie komisji budżetu

GMINA DOMARADZ / PODKARPACIE. 5 grudnia (wtorek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali nr 3 odbędzie posiedzenie komisji budżetu. Publikujemy porządek obrad.

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Analiza projektu budżetu na 2018r. – wydanie opinii.
  5. Opracowanie planu pracy na 2018r.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie.

              Przewodniczący Komisji

             Halina Mazur

ŹRÓDŁO: UG Domaradz

04-12-2017


Tymczasowe wyłączenie możliwości dodawania komentarzy w związku z obowiązującą ciszą wyborczą.