REKLAMA

DZISIAJ SESJA W DYDNI: O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Temeszowie

GMINA DYDNIA / PODKARPACIE.  28 grudnia (czwartek) o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dydni odbędzie się sesja. Publikujemy porządek obrad.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie nagrody Wójta Gminy dla Dominika Kulona za szczególne osiągnięcia w sporcie w 2016r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
określenia wzorów druków deklaracji podatkowych dla podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dydnia na 2018 rok,
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Temeszowie,
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jabłonce.
5. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamsk

UG Dydnia

28-12-2017


Tymczasowe wyłączenie możliwości dodawania komentarzy w związku z obowiązującą ciszą wyborczą.