BRZOZÓW: Spotkanie z organizacjami pozarządowymi (ZDJĘCIA)


BRZOZÓW / PODKARPACIE. 9 listopada br. burmistrz Brzozowa Józef Rzepka spotkał się z przedstawicielami działających na terenie naszej gminy organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele 8 brzozowskich organizacji:
Stowarzyszenia „AMAZONKI” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Fundacji w Trosce o Życie, Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej.

BRZOZOW1

Spotkanie od przywitania zaproszonych gości rozpoczął Burmistrz, który podkreślił znaczenie działalności organizacji w sferze pożytku publicznego oraz zaznaczył, że władze gminy cały czas z nimi współpracują.

Mając na uwadze coraz większe potrzeby mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osoby niepełnosprawne od niedawna w Urzędzie Miejskim działa Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jednym z jego zadań jest współpraca z organizacjami pozarządowymi jak również inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach gminy na rzecz osób niepełnosprawnych. W najbliższych dniach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pojawi się też zakładka dot. problemów osób niepełnosprawnych.

Głównym celem czwartkowego spotkania jednak było zapoznanie się z projektem „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, który omówili Witold Pycior oraz Ewelina Mysłek z Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (POWES) w Jaśle.

Projekt kierowany jest do osób i instytucji działających lub zamierzających rozpocząć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej. W ramach niego, do końca 2019 r. zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie miasta Krosna oraz powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego obejmuje:
dotacje na utworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych; atrakcyjne i różnorodne formy wsparcia finansowego oraz rzeczowego dla organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej; szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej; kursy, warsztaty oraz wyjazdy studyjne nastawione na podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; usługi związane z usamodzielnieniem się organizacji pozarządowych i wsparcie rozwoju innowacyjnych form działania w sferze społecznej.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie organizacji udziałem w tym projekcie, czego wyrazem była wspólna dyskusja oraz indywidualne konsultacje z przedstawicielami z POWES.

 

np

materiały nadesłane


Jeden komentarz do “BRZOZÓW: Spotkanie z organizacjami pozarządowymi (ZDJĘCIA)”

  1. jan pisze:

    organizacja pozarządowa to jest taka która nie patrzy na łaskę i pieniądze gminy tylko ma swoje dochody i sposoby na znajdowanie pieniędzy na samodzielne funkcjonowanie

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.