REKLAMA

Brzozowska obwodnica: od prawie roku skarga mieszkańców gminy Brzozów leży w Ministerstwie Transportu

BRZOZÓW  /  PODKARPACIE. W lutym minie rok, jak w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej leży skarga mieszkańców gminy Brzozów w sprawie brzozowskiej obwodnicy. Pod skargą podpisały się 72 osoby, których domy mieszkalne i gospodarcze mają być wyburzone. Z powodu brzozowskiej obwodnicy zagrożonych jest 35 budynków, w tym 22 to domy mieszkalne.

Dorota Mękarska

Przez centrum Brzozowa codziennie przejeżdża 10 tysięcy aut. Dlatego władze gminy Brzozów podjęły w minionych latach starania, by przyśpieszyć budowę wschodniej obwodnicy miasta. Udzieliły inwestorowi, czyli Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zarówno pomocy rzeczowej w przeprowadzeniu prac przygotowawczych, jak i finansowej na przygotowanie dokumentacji projektowej.

W ramach procesu inwestycyjnego opracowano dwa warianty przebiegu obwodnicy. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich stanął na stanowisku, że najmniej uciążliwy dla środowiska i ludzi wariant jest też najkorzystniej powiązany z istniejącym, a także planowanym układem komunikacyjnym w województwie. Według PZDW ma on też największe szanse na realizację.

Wywłaszczani boją się skutków specustawy „drogowej”
Wschodnia obwodnica Brzozowa ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 888 Domaradz – Brzozów – Sanok. Liczy około 3,5 km. Jej początek planowany jest w dzielnicy Borkówka, a koniec w miejscowości Humniska. Niestety, z powodu przebiegu obwodnicy do wyburzenia przeznaczono aż 35 budynków, w tym 22 domy mieszkalne. Dla ich właścicieli oznacza to utratę dorobku całego życia, gdyż specustawa wywłaszczeniowa, zwana drogową, jest po prostu niesprawiedliwa. Eksperci biją na alarm, iż nie zabezpiecza ona należycie interesów osób wywłaszczanych. Rzecznik Praw Obywatelskich w 2010 roku złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie kontrowersyjnych przepisów. W październiku zeszłego roku TK orzekł jednak, że specustawa jest konstytucyjna. W Polsce znane są już przypadki, że ludzie wywłaszczeni ze swojego mienia od 2 lat czekają na odszkodowania.

Procedura administracyjna jest zamknięta
W 2011 roku inwestor opracował projekt budowlany obwodnicy, który pozytywnie zaopiniowały władze gminy Brzozów. Pod koniec tego samego roku wojewoda podkarpacki wszczęła postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację tej inwestycji, a w styczniu 2012 roku wydała zezwolenie Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W ubiegłorocznym budżecie województwa podkarpackiego nie zaplanowano jednak żadnych środków na brzozowską obwodnicę. Nie ma ich w tegorocznym budżecie, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego. W marcu ur. złożono tylko wniosek o ujęcie zadania w Wykazie Zadań Indykatywnych Województwa Podkarpackiego, czyli na liście zadań planowanych.

Zastosowano metodę faktów dokonanych?

Na poszczególnych etapach strony były informowane o prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Jednak nikt nie wniósł sprzeciwu, co do lokalizacji obwodnicy. Dopiero w lutym ur., poprzez wojewodę podkarpackiego, 72 mieszkańców gminy Brzozów, głównie dzielnicy Borkówka i Humnisk, złożyło skargę w sprawie planowanej obwodnicy. Dlaczego tak późno?
Informacje o postępowaniu administracyjnym wywieszano na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Nie mieliśmy możliwości by się z nią zapoznać. To zostało zrobiono po to, by jak najszybciej przygotować dokumentację i postawić nas przed faktem dokonanym. Stalo się to bez naszej zgody i wiedzy – twierdzi mieszkanka gminy Brzozów, która podpisała się pod skargą. – Z powodu obwodnicy straciłam już zdrowie, bo możemy zostać bez dachu nad głową i bez pieniędzy – dodaje kobieta.

Jak na razie z ministerstwa nie ma odpowiedzi na skargę
W połowie grudnia ur. minister transportu poinformował Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego przesuwa termin rozpatrzenia skargi do 28 lutego 2013 roku. Jeśli utrzyma decyzję wojewody w mocy właściciele przewidzianych do wyburzenia domów będą mieć 120 dni na ich opuszczenie.

 

02-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»
Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: