REKLAMA

BRZOZÓW: Pomoc dla potrzebujących jest ich priorytetem. Żywność dla 145 rodzin, MOPS udziela wsparcia w okresie świąt

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. W okresie świąt Bożego Narodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie  organizuje różnego rodzaju formy pomocy dla osób samotnych, chorych, z niepełnosprawnością, niezaradnych życiowo oraz rodzin o najniższych dochodach. Ponadto prowadzone są działania mające na celu uchronienie osób narażonych na wychłodzenie.

bb

Bogdan Błaż, kierownik MOPS w Brzozowie, fot. archiwum

– Już w październiku 2017 r. pracownicy socjalni MOPS w Brzozowie z myślą o zbliżających się świętach, uczestniczyli poprzez wydawanie skierowań w przyznawaniu paczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podstawowymi produktami żywnościowymi zabezpieczono 145 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – informuje Bogdan Błaż, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie

Formy pomocy pieniężnej, udzielonej w grudniu 2017 roku :

– 71 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłku stałego

– 97 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego

– 138 osób skorzystało z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

– 13 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłku celowego

– 10 osób skorzystało z pomocy w formie  specjalnego zasiłku celowego

Obecnie z wsparcia mającego na celu zapewnienie gorących posiłków osobom potrzebującym korzysta 41 osób. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie świątecznym zapewnia niezbędne produkty żywnościowe.

20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbędzie się spotkanie wigilijne dla zaproszonych 60 osób starszych i samotnych przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie. Dla każdego zaproszonego uczestnika zostanie przygotowana paczka żywnościowa.

– Początkiem grudnia 2017 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brzozowie uczestniczyli w przekazaniu paczek świątecznych, dla siedmiu najbardziej potrzebujących rodzin, pochodzących ze zbiórki żywności zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Brzozowie (oddziały gimnazjalne). Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie brali udział w akcji pod nazwą ,,Szlachetna Paczka”. Biorąc pod uwagę 2017 rok i lata ubiegłe udzielanie pomocy w formie pieniężnej i niepieniężnej przez tutejszy Ośrodek utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Wszelkie działania pracowników socjalnych MOPS w Brzozowie związane ze zbliżającym się okresem świątecznym realizowane są w sposób priorytetowy. Pracownicy natychmiast reagują na zgłoszenia instytucji i osób prywatnych o osobach potrzebujących – zapewnia Bogdan Błaż, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie

red.

15-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: