REKLAMA

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla OSP

BRZOZÓW / PODKARPACIE : 29 października 2021 r. tut. komenda planuje rozpoczęcie „Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP” – realizowane według programu z 2006 r.
Jest to I część planowanych szkoleń w tym zakresie. Ta edycja skierowana jest do kandydatów z terenu gmin: Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

Komendanci Gminni ZOSP RP oraz Prezesi jednostek OSP zaproponują i skierują kandydatów na przedmiotowe szkolenie w następującej liczbie:
1.    Gmina Haczów – 8 osób.
2.    Gmina Jasienica Rosielna – 7 osób.
3.    Gmina Nozdrzec – 9 osób.

Rozpoczęcie II edycji dla pozostałych gmin planowane jest w listopadzie br.

Warunki przyjęcia na szkolenie to ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP, szkolenia uzupełniającego OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań, wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne. Ponadto potrzebne będzie również zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie NNW i skierowanie na szkolenie (zał. do artykułu) od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie jest zamieszczona do pobrania w dolnej części artykułu. Dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie oraz kserokopii zaświadczenia lekarskiego i ubezpieczenia druhów w terminie do dnia 27.10. br. do tut. komendy.
Informacja o zakwalifikowaniu się słuchacza na szkolenie zostanie umieszczona na stronie internetowej komendy. Prosimy o dokładne wypełnienie karty skierowania.

Orientacyjny harmonogram szkolenia:
•    29.10.br. o godz. 16.00 rozpoczęcie szkolenia – świetlica KP PSP Brzozów, szkolenie wstępne BHP, zajęcia teoretyczne.
•    30, 31 października, 05 listopada br. – dni zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia.
•    06.11.br. – egzaminy teoretyczny i praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.
Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone w piątki (po południu) i w soboty oraz niedzielę (od rana). Od uczestników szkolenia wymagana jest 100 % frekwencja na zajęciach.

Informacji w sprawie przedmiotowego szkolenia udzielają: kpt. Maciej Białas, oraz mł. bryg. Marek Kołodziej – nr tel. 13 43 411 14.

Karta_skierowania_OSP_RatTech

Źródło : gov.pl, archiwum redakcji
 

27-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: