REKLAMA

Polski Związek Niewidomych wspiera także w Brzozowie

BRZOZÓW/PODKARPACIE. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 2004 rok, w Polsce jest 1 820 300 osób niepełnosprawnych z powodu uszkodzeń i chorób narządu wzroku. Jedna z największych i najstarszych  organizacji pozarządowych skupiająca takie osoby – Polski Związek Niewidomych – posiada obecnie około 80 tys. członków, natomiast koło powiatowe w Brzozowie ma ich 100.

Każda osoba poniżej 16 roku z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na stan wzroku, osoba powyżej 16 roku życia  z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoba z I lub II grupą inwalidzką z powodu stanu wzroku może poszukać wsparcia w siedzibie koła, która  mieści się przy ul. Sienkiewicza 2, tel. 691 143 563 (czynna w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8 do 13). W ramach swojej działalności statutowej koło to organizuje spotkania integracyjne, wycieczki, pomaga wypełnić wszelkiego rodzaju wnioski, udziela wsparcia psychicznego.

Skutki niepełnosprawności jakie pociąga za sobą dysfunkcja wzroku są różne i zależą od wielu czynników, m.in. od:*

 • Wieku, w którym nastąpiła utrata wzroku (istnieje różnica jakościowa między niewidomymi od urodzenia lub ociemniałymi we wczesnym dzieciństwie a ociemniałymi powyżej 5 roku życia: ból „utraty” może być silniejszy niż cierpienie spowodowane brakiem wzroku),
 • sposobu utraty wzroku (nagła utrata, czy proces stopniowy),
 • zakresu utraty wzroku (całkowite niewidzenie, poczucie światła czy zachowane w różnym stopniu użyteczne jeszcze resztki widzenia: ma to istotny wpływ na funkcjonowanie),
 • osobowości (struktury wewnętrznej), trybu życia, zainteresowań (ta sama „strata” może być przez dwie różne osoby różnie odbierana).

W przypadku osób ociemniałych skutkiem wystąpienia problemów wzrokowych może być:

 • utrata pełni osobowości; osobowość jest sumą cech psychicznych, takich jak przekonania, postawy, temperament, zdolności, charakter – charakterystycznych dla danej jednostki i determinuje określone zachowania i reakcje wobec tych samych zjawisk i sytuacji; utrata wzroku jest bardzo silnym stresem, który „dezorganizuje” osobowość; niemal wspólny dla wszystkich ociemniałych jest pierwszy okres po utracie wzroku: faza szoku i depresji; dopiero gdy ten okres minie, osobowość może się „zreorganizować” lub „zorganizować” wg nowego schematu;
 • utrata fizycznej pełnowartościowości (poczucie ułomności, odmienności, nieudolności);
 • utrata możliwości poruszania się lub znaczne trudności w sferze lokomocji; całkowita lub w dużym stopniu utrata wzroku, zwłaszcza gdy występuje nagle, „przykuwa do miejsca” wskutek strachu, paniki i bardzo uzależnia od innych; przy zachowanych resztkach wzroku problemy są mniej nasilone, ale też występuje duży dyskomfort i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu;
 • utrata „technik” codziennego życia; w zależności od stopnia dysfunkcji wzroku trudności mogą sprawiać nawet proste czynności, jak jedzenie, picie, ubieranie się a także takie, jak korzystanie z telefonu, gotowanie, robienie zakupów, posługiwanie się pieniędzmi, utrzymanie mieszkania w dobrym stanie.
 • problemy w zdobywaniu informacji i komunikacyjne:
  • utrata łatwości porozumiewania się za pomocą pisma i korzystania z graficznych aspektów łączności (rysunków, obrazów),
  • utrudnione porozumiewanie się słowne – dotyczy to zwłaszcza całkowicie niewidomych, którzy nie mogąc odbierać gestów, mimiki, mowy ciała, nie są stanie w pełni obserwować reakcji na to co mówią sami lub mogą np. błędnie rozumieć intencje mówiącego czy czuć zakłopotanie, gdy rozmówca zastanawiając się milczy,
  • utrudnione zdobywanie informacji – występują duże ograniczenia w korzystaniu ze środków,
   za pomocą których powszechnie zdobywa się informację; nadążanie za postępem umożliwiającym docieranie i wymianę informacji niewidomym jest z jednej strony kosztowne, gdyż wymaga posiadania różnego specjalistycznego sprzętu, a z drugiej strony wiąże się z opanowaniem określonych umiejętności;
 • utrata anonimowości – osoba niewidoma wyróżnia się, budzi zainteresowanie otoczenia (poprzez dążenie do anonimowości występuje często niechęć do używania białej laski, co hamuje proces rehabilitacji);
 • utrata rozrywek – niektóre formy rozrywek stają się nieosiągalne lub korzystanie z nich jest utrudnione i zubożone, np. czytanie, rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie telewizji, filmów, wystaw;
 • utrata niezależności finansowej – utrata pracy, czy niemożność zdobycia zatrudnienia oznacza utratę zabezpieczenia finansowego, ograniczenie dochodów przy zazwyczaj zwiększeniu wydatków powodowanych utratą wzroku, np. zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, częstsze korzystanie z taksówek, wydatki na leczenie, operacje wzroku;
 • utrata niezależności osobistej – utrata wzroku powoduje ścieranie się dwóch sił: pragnienia niezależności i wolności a z drugiej strony pragnienia zależności i związanej z nią opieki; rozkład tych sił różnie wygląda w różnych okresach życia, jednak najczęściej przymusowa i uświadamiana jako nieunikniona zależność, odczuwana jest jako ciężar, skrępowanie i rodzić może reakcje o silnie negatywnym zabarwieniu;
 • utrata społecznego przystosowania, akceptacji – z chwilą utraty wzroku relacje między niewidomym a otoczeniem ulegają zmianie; osoby widzące często się izolują – nie wiedzą jak się zachować, sytuacja ich przeraża, patrzą głównie przez pryzmat inwalidztwa; jeśli niewidomy nie wyrobi w sobie na nowo dawnej roli lub innej pozycji akceptowanej społecznie, a będzie stale żywił uczucie żalu i smutku, to kontakty społeczne mogą ulec silnemu zaburzeniu.

 

* źródło : Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa 2011.

 

                                                                                                                                     Alicja Tomoń

08-08-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)
polski-zwiazek-niewidomych-wspiera-takze-w-brzozowie-9805