REKLAMA

DZISIAJ: Sesja zwyczajna Rady Miejskiej

BRZOZÓW / PODKARPACIE> W związku ze zwołaniem przez Dorotę Kamińską  – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie na dzień 15 stycznia br., tj. środa  XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowe, która odbędzie się o godz: 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 15 stycznia 2020 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z posiedzenia Komisji powołanej do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Brzozowie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2020 – 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Brzozów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
b) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów,
e) uchylenia uchwały Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 6 maja 2019 r.,
f) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

p3-2

zdjęcie poglądowe / archiwum Brzozów24.pl

15-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)