REKLAMA

DZISIAJ: Sesja zwyczajna Rady Miejskiej

BRZOZÓW / PODKARPACIE> W związku ze zwołaniem przez Dorotę Kamińską  – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie na dzień 15 stycznia br., tj. środa  XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowe, która odbędzie się o godz: 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 15 stycznia 2020 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z posiedzenia Komisji powołanej do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Brzozowie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2020 – 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Brzozów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
b) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów,
e) uchylenia uchwały Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 6 maja 2019 r.,
f) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

p3-2

zdjęcie poglądowe / archiwum Brzozów24.pl

15-01-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: