REKLAMA

Wójt gminy Dydnia z absolutorium

GMINA DYDNIA / PODKARPACKIE. W czwartek, 2 lipca 2020, odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przedstawiła Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, a także omówiła zrealizowane w oparciu o uchwały rady zadania, programy i strategie.

Po dyskusji nad raportem o stanie gminy w 2019 roku Radni niemal jednogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium, 13 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od udziału w głosowaniu, natomiast głosów przeciwnych nie było.

Wójt podziękowała radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i jednostek podległych oraz pracownikom okolicznych instytucji, za konstruktywną współpracę przy realizacji wszystkich przedsięwzięć dedykowanych społeczności naszej gminy.

Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Takie ślubowanie składają wójtowie i burmistrzowie obejmując swój urząd. Ślubowanie to stanowi deklarację sprawiedliwego zarządzania zasobami publicznymi, kierowania się obiektywnym dobrem społeczności całej gminy, bez indywidualnych preferencji i interesów. Co roku nad poprawnością pracy wójta debatuje rada gminy, która w oparciu o zaprezentowany raport podejmuje decyzję o udzieleniu bądź nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania i absolutorium. Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium oznacza aprobatę rady gminy wobec sposobu wykonania uchwał rady, budżetu oraz realizowanej przez wójta polityki – komentuje Alicja Pocałuń, wójt gminy Dydnia.

dydnia

źródło: UG Dydnia

06-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: