REKLAMA

GMINA BRZOZÓW. Inwestycja za 3,5 mln złotych w Brzozowskim Domu Kultury! (VIDEO)

|

GMINA BRZOZÓW. Inwestycja za 3,5 mln złotych w Brzozowskim Domu Kultury! (VIDEO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Gmina Brzozów realizuje inwestycję o wartości 3,5 mln złotych w Brzozowskim Domu Kultury. Szeroki zakres zadania zakłada między innymi prace restauratorskie i konserwatorskie, które mają zatrzymać proces niszczenia zabytkowego budynku. Celem jest również zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a także zwiększenie komfortu dla wszystkich użytkowników poprzez unowocześnienie sali kinowej, modernizację widowni i zamontowanie nowego oświetlenia. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie RPO województwa podkarpackiego.

2

„Przebudowa i remont wraz z wewnętrznymi instalacjami zabytkowego budynku domu kultury „SOKÓŁ” w Brzozowie”.

Prace remontowo – budowlane budynku Brzozowskiego Domu Kultury mają na celu zachowanie istniejących walorów zabytkowych w związku, z czym wykonane będą w szczególności prace restauratorskie i konserwatorskie obiektu. Przeprowadzone prace pozwolą na zatrzymanie procesu niszczenia zabytkowego budynku oraz na uwydatnienie jego walorów historycznych i estetycznych. Zaplanowano ponadto wykonanie prac restauratorskich oraz wymianę wyposażenia sali kinowej (zakup i montaż nowych foteli). W ramach projektu remontowi zostanie również poddane podpiwniczenie budynku BDK. Wykonanie niezbędnych prac restauratorskich na obiekcie, dostosowanie go do przepisów ppoż., oraz zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych zapewni zwiększenie bezpieczeństwa, a także komfortu dla wszystkich użytkowników.

Przebudowa i remont wraz z wewnętrznymi instalacjami zabytkowego budynku  domu kultury „Sokół” zlokalizowana jest w miejscowości Brzozów, gmina Brzozów na działce nr 2195, 2601.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

–    Wykonanie wymiany posadzek i malowanie ścian w oznaczonych pomieszczeniach;
–    Usunięcie tynków i odsłonięcie ścian w oznaczonym pomieszczeniu;
–    Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych;
–    Zmiana układu sanitariatów wraz z przebudową instalacji;
–    Dostosowanie widowni do warunków p-poż. w sali kinowej łącznie z przebudową tejże, wymianą nawierzchni na wykładzinę obiektową, montażem nowych krzesełek oraz oświetlenia przeszkodowego;
–    Usunięcie sufitu podwieszanego na głównej klatce schodowej;
–    Montaż klapy dymowej na głównej klatce schodowej;
–    Wymiana drzwi na głównej klatce schodowej na drzwi spełniające warunki p-poż. o odpowiedniej odporności ogniowej;
–    Montaż platformy dla niepełnosprawnych w głównej klatce schodowej;
–    Odkopanie fundamentów, oczyszczenie, wykonanie tynków, nałożenie izolacji mineralnych;
–    Konserwacja kamiennego cokołu budynku, detali architektonicznych i rzeźbiarskich oraz elewacji budynku, wykonanie uzupełnień ubytków i nieprawidłowości;
–    Usunięcie starych zadaszeń i wykonanie nowych, usunięcie murowanych barierek i realizacja nowych stalowych oraz powiększenie zadaszenia przy wyjściu z sali kinowej w tylnej elewacji;
–    Remont istniejących szachtów przy oknach kondygnacji piwnic;
–    Remont wszystkich schodów zewnętrznych łącznie z remontem chodnika od strony frontowej elewacji;
–    Likwidacja nieczynnych elementów instalacji oraz balkonu przy pomieszczeniu projektorni;
–    Remont połączenia rur spustowych z kanalizacją deszczową przeznaczone do remontu wraz z remontem odwodnienia szachtów.
–    Odczyszczenie elewacji budynku
–    Wykonanie konstrukcji nośnej sceny widowiskowej
–    Wykonanie instalacji elektrycznej
–    Odtworzenie drzwi zew. do piwnicy od strony południowej

Prace rozpoczęto w dniu  22.04.2021 r. i w chwili obecnej nadal trwają.

Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 3 400 000 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów zadania stanowić będzie udział własny  z budżetu Gminy Brzozów.

Opracował: Adam Florek, materiały nadesłane

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

BRZOZÓW. Harcerska przebudowana! Nowa droga, chodniki, parking (VIDEO)

 

BRZOZÓW będzie miał nową komendę straży pożarnej! (VIDEO)

22-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: