REKLAMA

Z przewodniczącym Danielem Boroniem o pierwszych miesiącach pracy nowej rady (WYWIAD)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Z przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie Danielem Boroniem rozmawiamy o pierwszych 4 miesiącach na nowym stanowisku i współpracy z radnymi oraz burmistrzem. Pytamy również o finanse gminy, procedowanie uchwał i urlop na poratowanie zdrowia, na którym przewodniczący aktualnie przebywa.

Tomasz Sokołowski, Brzozów24.pl: Minęły 4 miesiące nowej kadencji i Pana pracy jako przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie. Jak Pan ocenia miniony czas na tym stanowisku i współpracę z radnymi?

01Daniel Boroń, przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie: Te 4 miesiące, które minęły były dla mnie nowym doświadczeniem. Praca przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie nie jest łatwa. Jak wszyscy zauważyli, radni mają różne poglądy na problemy i na sposoby ich rozwiązywania. Z tego też powodu sesje bywały czasem burzliwe. Współpraca z radnymi układa się dobrze. Prawie wszystkie stałe komisje rady rozpoczęły już swoje prace w oparciu o roczne plany pracy i rozpatrują zawartą w nich problematykę.

T.S.: W gminie nastąpiła również zmiana na stanowisku burmistrza. Jak się Panu współpracuje z gospodarzem Brzozowa? Wiadomo, że do skutecznego działania samorządu potrzebne są dobre relacje na linii zarząd-rada. Jak jest aktualnie w gminie Brzozów?

D.B.: Podczas wyboru na przewodniczącego rady zadeklarowałem wolę współpracy z burmistrzem Brzozowa. Na początku, z przyczyn oczywistych, współdziałanie było utrudnione. Z czasem jednak, poprzez rozmowy i wspólne planowanie pracy rady miejskiej, nasze relacje uległy poprawie. Mam nadzieję, że dalsza współpraca będzie układać się coraz lepiej dla dobra mieszkańców gminy.

T.S.: Podczas jednej z ostatnich sesji, burmistrz przedstawił ważne informacje na temat sytuacji finansowej gminy w poprzedniej kadencji, mówiąc między innymi o przeznaczeniu środków z kredytu, zamiast na inwestycje, to na bieżące wydatki. Czy jako przewodniczącemu komisji finansów poprzedniej kadencji, była Panu znana ta sytuacja? Co Pan myśli o danych przedstawionych przez burmistrza?

D.B.: Na powyższe pytanie odpowiadałem już na sesji. Ta sytuacja nie była mi znana. Radni otrzymywali informacje na tematy inwestycyjne przy zmianach do budżetu i nie budziły one wątpliwości, a  realizacja tych zadań należy do skarbnika i burmistrza gminy. Z otrzymanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzozów za 2018 rok wynika, że wydatki majątkowe zamknęły się kwotą ok. 10.500.000  zł. – są to wszystkie inwestycje w gminie i znacznie przekraczają zaciągnięty kredyt. Niedawno zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w gminie, która sprawdzała działania finansowe za 2018 rok, mam nadzieję, że niedługo zapoznamy się z raportem.

T.S.: Sporo mówiło się również w ostatnim czasie o kontrowersyjnej, pod kątem mocy prawnej, uchwale Rady Miejskiej w Brzozowie. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? Czy opinia prawnika wygłoszona podczas sesji nie była dla Pana wystarczającym argumentem, aby nie dopuszczać projektu do głosowania?

D.B.: Każdy radny ma prawo do przygotowywania projektów uchwał. Jeżeli chodzi o tę konkretną uchwałę, radni spełnili wymogi formalne i została ona włączona w porządek obrad. Rada miejska przyjmuje lub odrzuca uchwały. Do stwierdzania, czy dana uchwała ma moc prawną, powołane są w państwie odpowiednie organy kontrolne – R.I.O., Wojewoda Podkarpacki.

T.S.: Czy może Pan potwierdzić informację, że przebywa Pan obecnie jako nauczyciel na rocznym urlopie na poratowanie zdrowia, a jednocześnie pobiera Pan dietę za pełnienie funkcji radnego i przewodniczącego rady? Czy jest to zgodne z prawem? O sprawę pytał podczas jednej z ostatnich sesji radny Rady Miejskiej w Brzozowie.

D.B.: Odpowiadałem na to pytanie już w trakcie sesji. Tak, jestem na rocznym urlopie na poratowanie zdrowia. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i w wyniku urazu przeszedłem operację kolana. Według opinii lekarskiej, w tym momencie nie jestem zdolny do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Pełnienie funkcji radnego i przewodniczącego rady w żaden sposób nie obciąża mojej chorej nogi. Za sprawowanie funkcji społecznej pobieram dietę. Gdyby nie było to zgodne z prawem nie byłoby takiej sytuacji.

02

05-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: