REKLAMA

VIII zwyczajna sesja RM w Brzozowie

27 bm. radni Rady Miejskiej w Brzozowie, po raz ósmy w tym roku, zebrali się na sesji zwyczajnej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządku przez przewodniczącego Daniela Boronia Wysoka Rada wysłuchała burmistrza Szymona Stapińskiego, który przedstawił sprawozdania: z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni podjęli osiem uchwał. Na mocy pierwszej zmieniono nazwę Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie, które od 1 września 2019 r. będzie nosiło nazwę: „Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie przy ul. Ks. Józefa Bielawskiego 11”.

Drugą uchwałą radni dokonali zmiany uchwały własnej Nr XXX/318/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Opłata ta od 1 stycznia 2016 r. jest opłatą fakultatywną w związku z tym zniesiono ją na targowisku położonym w Brzozowie przy ul. M. Kopernika oraz w pozostałych miejscach na terenie Gminy Brzozów, za wyjątkiem targowiska przy ul. T. Kościuszki, na którym pozostała ona bez zmian.

Kolejna uchwała zmieniła uchwałę własną Nr XXVI/268/2016 z 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia jego regulaminu. Zgodnie z § 2 nowego regulaminu targowiskiem administrować nie będzie już Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które zajmie się również całokształtem spraw związanych z jego funkcjonowaniem.

W dalszej kolejności radni przeznaczyli do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Brzozów i zdecydowali, po wyjaśnieniach Pełnomocnika Burmistrza Brzozowa ds. zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – prof. nadzw. dr. hab. inż. Przemysława Lenia, o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Pełnomocnik zapewnił, że pomoc w formie dotacji celowej przeznaczona na realizację operacji scalenie gruntów w wysokości pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych, po rozpoczęciu prac scaleniowych, zostanie zwrócona.

Z inicjatywy burmistrza Szymona Stapińskiego Wysoka Rada dokonała także zmiany uchwał własnych: Nr VII/38/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu i Nr IV/16/2018 z 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasienica Rosielna.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa. Skarga została odrzucona, a Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie – Dorota Kamińska przedstawiła uzasadnienie decyzji podjętej przez Komisję. Ostatnia uchwała Rady Miejskiej dotyczyła zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2019 rok.

W wolnych wnioskach jako pierwszy głos zabrał burmistrz Szymon Stapiński, który przedstawił uczestnikom sesji nowo zatrudnioną Sekretarz Gminy Brzozów – Marię Leń.

Następnie włodarz oraz jego najbliżsi współpracownicy odpowiadali na pytania radnych, sołtysów i mieszkańców naszej gminy.


30-03-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)