REKLAMA

VIII zwyczajna sesja RM w Brzozowie

27 bm. radni Rady Miejskiej w Brzozowie, po raz ósmy w tym roku, zebrali się na sesji zwyczajnej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządku przez przewodniczącego Daniela Boronia Wysoka Rada wysłuchała burmistrza Szymona Stapińskiego, który przedstawił sprawozdania: z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni podjęli osiem uchwał. Na mocy pierwszej zmieniono nazwę Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie, które od 1 września 2019 r. będzie nosiło nazwę: „Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie przy ul. Ks. Józefa Bielawskiego 11”.

Drugą uchwałą radni dokonali zmiany uchwały własnej Nr XXX/318/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Opłata ta od 1 stycznia 2016 r. jest opłatą fakultatywną w związku z tym zniesiono ją na targowisku położonym w Brzozowie przy ul. M. Kopernika oraz w pozostałych miejscach na terenie Gminy Brzozów, za wyjątkiem targowiska przy ul. T. Kościuszki, na którym pozostała ona bez zmian.

Kolejna uchwała zmieniła uchwałę własną Nr XXVI/268/2016 z 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia jego regulaminu. Zgodnie z § 2 nowego regulaminu targowiskiem administrować nie będzie już Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które zajmie się również całokształtem spraw związanych z jego funkcjonowaniem.

W dalszej kolejności radni przeznaczyli do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Brzozów i zdecydowali, po wyjaśnieniach Pełnomocnika Burmistrza Brzozowa ds. zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – prof. nadzw. dr. hab. inż. Przemysława Lenia, o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Pełnomocnik zapewnił, że pomoc w formie dotacji celowej przeznaczona na realizację operacji scalenie gruntów w wysokości pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych, po rozpoczęciu prac scaleniowych, zostanie zwrócona.

Z inicjatywy burmistrza Szymona Stapińskiego Wysoka Rada dokonała także zmiany uchwał własnych: Nr VII/38/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu i Nr IV/16/2018 z 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasienica Rosielna.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzozowa. Skarga została odrzucona, a Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie – Dorota Kamińska przedstawiła uzasadnienie decyzji podjętej przez Komisję. Ostatnia uchwała Rady Miejskiej dotyczyła zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2019 rok.

W wolnych wnioskach jako pierwszy głos zabrał burmistrz Szymon Stapiński, który przedstawił uczestnikom sesji nowo zatrudnioną Sekretarz Gminy Brzozów – Marię Leń.

Następnie włodarz oraz jego najbliżsi współpracownicy odpowiadali na pytania radnych, sołtysów i mieszkańców naszej gminy.


30-03-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: