REKLAMA

Uwaga! Rozpoczyna się nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Gmina Brzozów otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej w wysokości ponad 400 tysięcy zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ” , Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Planowany termin uruchomienia usług od 1 stycznia 2020 roku, natomiast już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i kandydatów na asystentów.

Wsparciem planujemy objąć 30 osób z niepełnosprawnością, o przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca zatrudnienie asystenta w wymiarze 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 22.00 , w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

wheelchair-1629490_1280

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością ma również samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, jednakże nie mogą to być członkowie rodziny faktycznie z nią zamieszkujący.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Brzozowie, wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 8 lub 9. Telefon 13 306 10 90 lub 13 306 10 64.

Serwis informacyjny gminy Brzozów/Alicja Tomoń

29-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: