REKLAMA

Uwaga! Rozpoczyna się nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Gmina Brzozów otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej w wysokości ponad 400 tysięcy zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ” , Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Planowany termin uruchomienia usług od 1 stycznia 2020 roku, natomiast już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i kandydatów na asystentów.

Wsparciem planujemy objąć 30 osób z niepełnosprawnością, o przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca zatrudnienie asystenta w wymiarze 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 22.00 , w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

wheelchair-1629490_1280

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością ma również samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, jednakże nie mogą to być członkowie rodziny faktycznie z nią zamieszkujący.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Brzozowie, wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 8 lub 9. Telefon 13 306 10 90 lub 13 306 10 64.

Serwis informacyjny gminy Brzozów/Alicja Tomoń

29-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)