REKLAMA

UWAGA: Przebudowa drogi w Starej Wsi

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Rozpoczęły się prace nad zadaniem pn. Przebudowa drogi gminnej (tzw. osiedle jezuickie) w Starej Wsi. Roboty obejmują wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 486 metrów.Blisko 2/3 kosztów stanowi dofinansowanie ze źródeł unijnych, pozyskane dzięki samorządowi gminy Brzozów.

hu4

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 27 czerwca br. Wartość projektu wyniosła ponad 837 tys. zł, w tym dofinansowanie PROW – 532,7 tys. zł.

Ostatecznie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne koszt budowy drogi to 382 tys. zł. Wkład Funduszy Europejskich stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca października br.

hu0

hu5

Projekt ten jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

gmina Brzozów

12-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: