REKLAMA

Uczelnia Państwowa w Sanoku z kolejną akredytacją na Pielęgniarstwo!

SANOK / PODKARPACIE. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku od 18 lat prowadzi kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), natomiast od 2016 roku na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Wyrazem najwyższych standardów w kształceniu, jest uzyskana akredytacja dla tego kierunku na okres 5 lat. To maksymalny okres na jaki Komisja przyznaje certyfikat.

Otrzymanie akredytacji poprzedziła wizyta Zespołu oceniającego Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. n. med. Ireny Wrońskiej. Certyfikat w zakresie spełniania wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek został przyznany na podstawie decyzji Ministra Zdrowia. Dumy i zadowolenia z faktu otrzymania certyfikatu nie kryje Rektor Uczelni dr. inż. Mateusz Kaczmarski.

– Od początku uruchomienia kierunki medyczne w naszej Uczelni cieszą się olbrzymim zainteresowaniem o czym świadczą liczby studentów i absolwentów. Obecnie w Instytucie Medycznym studiuje 546 osób, w tym na kierunku pielęgniarstwo 398 studentów. Dotychczas studia pierwszego stopnia (licencjackie) na tym kierunku ukończyło 1217 osób, a dyplomy magistra pielęgniarstwa uzyskały 264 osoby. Przyznana akredytacja świadczy o wysokiej jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i jest bodźcem do dalszego utrzymania takiego poziomu w kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy – ocenia Rektor

Od 2016 roku w Instytucie Medycznym realizowane są projekty unijne na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo, a także program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej. W ramach „Programu rozwojowego na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w UP im. Jana Grodka w Sanoku”, studenci I stopnia kierunku Pielęgniarstwo otrzymują przez okres 10 miesięcy 660 zł. miesięcznie, biorą udział w płatnych praktykach zawodowych oraz w ponadprogramowych przedmiotach. Uczelnia dba także o swoich absolwentów.

Ponadto jak argumentuje Dyrektor Instytutu Medycznego dr n. o zdr. Izabela GąskaW ramach projektu pn. Program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej wsparciem objęci zostali absolwenci studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo, którzy podjęli zatrudnienie w krajowych podmiotach leczniczych.  Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i geriatrycznego. Ponadto przez okres 24 miesięcy po ukończeniu studiów pobierają dodatek szkoleniowy w kwocie 1000 zł. miesięcznie.

Na przestrzeni kilkunastu lat zauważalny jest systematyczny postęp w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Można dostrzec zasadnicze elementy wskazujące na fakt, iż widoczne jest stałe podnoszenie jakości kształcenia w Instytucie Medycznym. Postęp ten dostrzega również Prorektor Uczelni dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. ucz.

– Wymiernym efektem jakości kształcenia jest poziom przygotowania absolwentów do pracy zawodowej. Podstawowym warunkiem do dobrej realizacji tego celu jest kadra naukowo – dydaktyczna Instytutu, jej kompetencje i gotowość do podejmowania nowych wyzwań, udział w badaniach naukowych, umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz motywowanie studentów do nabywania i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Nauczyciele zatrudnieni w Instytucie Medycznym prowadzą badania naukowe i publikują ich wyniki nie tylko w punktowanych czasopismach krajowych, ale również w czasopismach międzynarodowych posiadających wskaźnik wpływu zdefiniowany punktami Impact Factor. Warto podkreślić fakt, iż ośmiu nauczycieli zatrudnionych w Instytucie Medycznym jako podstawowym miejscu pracy uzyskało stopień doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, a dwie osoby stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Ponadto Instytut Medyczny od początku powstania organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także konferencje studenckie. Efektem tych wydarzeń są publikacje prezentowanych wystąpień. Studenci uczestnicząc w sesjach naukowych mają możliwość stopniowego włączania się do badań i pełniejszej realizacji efektów uczenia się. Kolejnym istotnym elementem podnoszenia jakości kształcenia jest dostęp nauczycieli akademickich i studentów do medycznych baz bibliotecznych oraz baza dydaktyczna, w tym pracownie i ich urządzenie. Służy temu stałe doposażanie sprzętowe, zapewnienie fantomów wysokiej i niskiej wierności, a wreszcie tworzenie i urządzanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Sali Intensywnej Terapii Medycznej na terenie Uczelni. Taką możliwość daje nasze Centrum Symulacji Medycznej – jedno z najnowocześniejszych miejsc tego typu w Polsce. Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia, a tym samym bardzo dobrego przygotowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo do pracy zawodowej i dalszego rozwoju – stwierdza Pani Prorektor.

Duże znaczenie Centrum Symulacji Medycznej w działalności Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dostrzega także Rektor Uczelni dr. inż. Mateusz Kaczmarski.

– W Centrum w specjalnie zaaranżowanych warunkach studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego będą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe. Odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, praca z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjenta, z zastosowaniem gier edukacyjnych, komputerowych systemów wirtualnego pacjenta, manekinów i trenażerów służących nauce umiejętności praktycznych – to wszystko pozwala na sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce w warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych. Dzięki takiej formie kształcenia studenci będą mogli wyeliminować błędy na etapie uczenia się i nabyć umiejętności skutecznej opieki oraz uczestniczenia w leczeniu pacjentów – podsumowuje.

materiały nadesłane

18-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)