REKLAMA

Spotkanie dotyczące zasobów wodnych gminy Dydnia (ZDJĘCIA)

GMINA DYDNIA. W dniu 12 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Dydni odbyło się spotkanie dotyczące zasobów wodnych gminy Dydnia, możliwości ich zabezpieczenia oraz zapewnienia stałego dostępu do dobrej jakości wody pitnej dla mieszkańców gminy.

DSC_3856

Omówione zostały kwestie dotyczące warunków geologicznych Gminy Dydnia, możliwości tworzenia zbiorników retencyjnych oraz budowy systemów zaopatrzenia w wodę w naszych warunkach terenowych.

Poruszono również zagadnienia związane z kwestiami formalnymi tego rodzaju przedsięwzięć, z istniejącymi uregulowaniami prawnymi m.in. w zakresie prawa wodnego oraz z szerszymi planami i dokumentami strategicznymi o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym.

Podczas spotkania podpisany został list intencyjny pomiędzy Gminą Dydnia a Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, wyrażający wolę współpracy w zakresie opracowania koncepcji zaopatrzenia w wodę gminy Dydnia w kontekście zmian klimatycznych. Dokument został podpisany przez wójt Gminy Dydnia Alicję Pocałuń oraz dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji dr hab. inż. Leszka Książka.

W spotkaniu udział wzięli: Alicja Pocałuń – wójt gminy Dydnia; Edyta Kuczma – sekretarz gminy Dydnia; Adam Śnieżek – poseł na Sejm RP; Zdzisław Szmyd – starosta brzozowski; Mariusz Rolek – geolog wojewódzki w Departamencie Ochrony Środowiska UMWP; Piotr Najda – dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW; Krzysztof Gwizdak – zastępca dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie; Katarzyna Tokarz – Rzecznik Prasowy PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie; Krzysztof Wal – kierownik referatu Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych UG w Dydni; Anna Stachyrak – skarbnik gminy Dydnia; dr hab. inż. Leszek Książek – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; dr hab. inż. Tomasz Bergel – prodziekan, kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej UR w Krakowie; prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. Dariusz Młyński – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. Agnieszka Operacz – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr inż. arch. Michał Uruszczak – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; dr hab. inż. Tomasz Salata – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie; Ryszard Łukaszek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; dr hab. inż. Barbara Tchórzewska Cieślak – kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Rzeszowskiej; dr inż. Krzysztof Boryczko – prodziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

źródło: Gmina Dydnia


15-07-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: