REKLAMA

Skuteczna Policja – bezpieczni Polacy!

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 98 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. Podkreślić należy, że nigdy w historii tego badania , tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

W dniach 4-11 kwietnia 2019 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1064).

Zdecydowana większość Polaków (89%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 8% ankietowanych. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania o 3 p.p. wzrósł odsetek osób twierdzących, że w Polsce żyje się bezpiecznie przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię – również o 3 p.p.).

Warto podkreślić, że jest to najwyższy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa w kraju od 1987 roku – Wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Czy, Pana(i) zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)
Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (98%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Odmienne odczucia wyraża 2% ankietowanych. Należy również podkreślić, że nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki – Wykresy 3 i 4.

Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wykres 4. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Opinie na temat zagrożenia przestępczością

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że dwie trzecie Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (66%). Lęk przed przestępczością deklaruje jedna trzecia badanych (33%). Wykres 5.

Wykres 5. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)
Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich. Blisko połowa respondentów (46%) odczuwa takie obawy, a 52% nie martwi się, że ich bliscy staną się ofiarami przestępstwa – Wykres nr 6.

Wykres 6. Czy obawia się Pan(i) tego, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny? (w %)


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064
Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, 11% Polaków padło ofiarą kradzieży. W porównaniu do ubiegłego roku odsetek ten spadł o 4 p.p. Włamania do domu, mieszkania, domku letniskowego itp. doświadczyło 6% ankietowanych. Na pobicie wskazuje 3% badanych, a na napad i rabunek – 1%. 3% respondentów stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa. Warto zauważyć, że nieuwzględnione w pytaniu przestępstwa to nowe formy, wcześniej mniej upowszechnione, tj. oszustwa internetowe czy finansowe (metody „na policjanta” czy „na wnuczka”), pojawiają się w spontanicznych wypowiedziach ankietowanych – Tabela nr 1.


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Opracowano w Zespole ds. Analiz i Kontroli Zarządczej Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS z kwietnia 2019 roku.

Źródło: Komenda Główna Policji


foto: archiwum redakcji

31-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)