REKLAMA

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oglądaj NA ŻYWO!

|

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oglądaj NA ŻYWO!

LXXII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla śp. Marka Tenerowicza.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Taradajko Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w ramach zadania „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – połączenie DK 97 z DK 94″ w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/1188/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2024 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich od wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
13. Sprawozdania z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2023 rok.
14. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim za 2023 rok – okres sprawozdawczy 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
15. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2023 roku,
16. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 lutego 2024 r. do 5 marca 2024 r.
17. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXXI sesji w dniu 26 lutego 2024 r.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wystąpienia zaproszonych gości.
21. Zamknięcie sesji.

25-03-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: