REKLAMA

Przebudowa drogi, remont MOSiR i domu kultury, rewitalizacja parku (FOTO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Mieszkańcy Brzozowa mogą mieć powody do zadowolenia, ponieważ jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku ruszą prace związane z rewitalizacją obszaru miejskiego w Brzozowie.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania:

  • przebudowa drogi gminnej nr 115505R (ul. Harcerska) w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,
  • remont i przebudowa elementów stadionu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie przy ul. Legionistów na działce nr ew. 149/1 wraz z budową monitoringu miasta Brzozów,
  • przebudowa i remont wraz z wewnętrznymi instalacjami zabytkowego budynku domu kultury „SOKÓŁ” w Brzozowie oraz rewitalizacja parku miejskiego w Brzozowie.

Prace remontowo-budowlane Brzozowskiego Domu Kultury

Zakres prac w budynku ma na celu zachowanie istniejącej tkanki zabytkowej, w związku z czym wykonane będą w szczególności prace restauratorskie i konserwatorskie obiektu. Przeprowadzone roboty pozwolą na zatrzymanie procesu niszczenia zabytkowego obiektu oraz na uwydatnienie jego walorów historycznych i estetycznych. Wymienione zostanie wyposażenie sali kinowej poprzez zakup i montaż nowych foteli, które zastąpią stare, mocno już wysłużone. Remontowi poddane będzie też podpiwniczenie budynku. Ponadto obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

D_Brzozow_grudnia-15-2020_031

rewitalizacja5_1

Rewitalizacja parku miejskiego

Zlokalizowany w centrum Brzozowa Park Jordanowski to urokliwe i przyjazne miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Teren parku w ramach działań rewitalizacyjnych zostanie przystosowany do pełnienia nowych funkcji, przede wszystkim kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Przestrzeń parku zostanie zagospodarowana poprzez montaż elementów małej architektury oraz elementów do rekreacji. Zainstalowane zostaną nowe ławki, stoły z ławkami, leżaki betonowo-drewniane oraz urządzenia rekreacyjne, w tym: stół do tenisa stołowego, stół „piłkarzyki” oraz  stoły do gry w szachy.

D_Sesja_Brzozów_VIII_października-20-2020_130

Przebudowane i wyremontowane zostaną również ciągi komunikacyjne, w tym: alejki parkowe, plac rekreacyjny w sąsiedztwie budynku gastronomicznego. Zmodernizowana infrastruktura zapewni dostęp do obiektów zlokalizowanych na terenie parku oraz ułatwi przemieszczanie się, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w ramach rewitalizacji pracom remontowo-budowlanym zostaną poddane m.in.: budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej równej 96,1 m2 w celu utworzenia w nim punktu gastronomicznego, przestrzeni i miejsca do spotkań oraz budynek toalety publicznej o powierzchni użytkowej równej 27,3 m2, który zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

rewitalizacja7-768x428

Park Jordanowski stanie się doskonałą scenerią dla imprez plenerowych i różnego rodzaju działań na łonie natury. W tym celu zaplanowano budowę sceny plenerowej z zapleczem i widownią w miejscu obecnie znajdującego się utwardzonego terenu z betonowych płyt ażurowych przeznaczonych pod scenę niestacjonarną oraz plac taneczny. Powstanie częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek z dachem składającym się z dwóch elementów o kształcie konoidy. Przed sceną będzie miejsce do tańczenia oraz widownia z miejscami siedzącymi dla 380 osób.

rewitalizacja8

Ale to nie wszystko. Po rewitalizacji mieszkańcy Brzozowa korzystający z wieczornych spacerów będą mogli poczuć się bezpieczniej. Planowana rewitalizacja obejmie bowiem instalację nowego oświetlenia i montaż systemu monitoringu. Zamontowane zostaną solarne lampy parkowe w rejonie placu rekreacyjnego oraz biegnące dookoła parku.

rewitalizacja3

Gruntowna przebudowa ulicy Harcerskiej w Brzozowie

Mieszkańcy Brzozowa na remont tej ulicy czekają od lat. Jeszcze w tym roku droga zostanie przebudowana. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Szczególnie, że tę trasę codziennie pokonują dzieci idące do szkoły.  W ramach zadania, z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi  i częściowy brak chodnika, zaplanowano w szczególności: wykonanie jezdni dwukierunkowej, utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej (z wypustkami) oraz budowę chodnika wraz z barieroporęczami i umocnienie skarpy wzdłuż drogi.

Bezpieczniej dzięki kamerom

Z uwagi na fakt, iż teren rewitalizacji miasta Brzozowa obecnie nie posiada pełnego systemu monitoringu w ramach zadania wykonany zostanie system monitoringu, który zamontowany będzie na budynku Urzędu Miejskiego, budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), terenie parku miejskiego oraz stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. System monitoringu wizyjnego umożliwi zainteresowanym obserwowanie monitorowanych fragmentów miasta poprzez internet, a także rejestrację zdarzeń w monitorowanych w/w lokalizacjach.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Planowana data zakończenia to luty 2022 r.

logorewitalizacja-768x56

źródło: Gmina Brzozów
foto: M. Rałowski

26-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: