REKLAMA

Przebudowa drogi, remont MOSiR i domu kultury, rewitalizacja parku (FOTO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Mieszkańcy Brzozowa mogą mieć powody do zadowolenia, ponieważ jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku ruszą prace związane z rewitalizacją obszaru miejskiego w Brzozowie.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania:

  • przebudowa drogi gminnej nr 115505R (ul. Harcerska) w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,
  • remont i przebudowa elementów stadionu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie przy ul. Legionistów na działce nr ew. 149/1 wraz z budową monitoringu miasta Brzozów,
  • przebudowa i remont wraz z wewnętrznymi instalacjami zabytkowego budynku domu kultury „SOKÓŁ” w Brzozowie oraz rewitalizacja parku miejskiego w Brzozowie.

Prace remontowo-budowlane Brzozowskiego Domu Kultury

Zakres prac w budynku ma na celu zachowanie istniejącej tkanki zabytkowej, w związku z czym wykonane będą w szczególności prace restauratorskie i konserwatorskie obiektu. Przeprowadzone roboty pozwolą na zatrzymanie procesu niszczenia zabytkowego obiektu oraz na uwydatnienie jego walorów historycznych i estetycznych. Wymienione zostanie wyposażenie sali kinowej poprzez zakup i montaż nowych foteli, które zastąpią stare, mocno już wysłużone. Remontowi poddane będzie też podpiwniczenie budynku. Ponadto obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

D_Brzozow_grudnia-15-2020_031

rewitalizacja5_1

Rewitalizacja parku miejskiego

Zlokalizowany w centrum Brzozowa Park Jordanowski to urokliwe i przyjazne miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Teren parku w ramach działań rewitalizacyjnych zostanie przystosowany do pełnienia nowych funkcji, przede wszystkim kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Przestrzeń parku zostanie zagospodarowana poprzez montaż elementów małej architektury oraz elementów do rekreacji. Zainstalowane zostaną nowe ławki, stoły z ławkami, leżaki betonowo-drewniane oraz urządzenia rekreacyjne, w tym: stół do tenisa stołowego, stół „piłkarzyki” oraz  stoły do gry w szachy.

D_Sesja_Brzozów_VIII_października-20-2020_130

Przebudowane i wyremontowane zostaną również ciągi komunikacyjne, w tym: alejki parkowe, plac rekreacyjny w sąsiedztwie budynku gastronomicznego. Zmodernizowana infrastruktura zapewni dostęp do obiektów zlokalizowanych na terenie parku oraz ułatwi przemieszczanie się, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w ramach rewitalizacji pracom remontowo-budowlanym zostaną poddane m.in.: budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej równej 96,1 m2 w celu utworzenia w nim punktu gastronomicznego, przestrzeni i miejsca do spotkań oraz budynek toalety publicznej o powierzchni użytkowej równej 27,3 m2, który zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

rewitalizacja7-768x428

Park Jordanowski stanie się doskonałą scenerią dla imprez plenerowych i różnego rodzaju działań na łonie natury. W tym celu zaplanowano budowę sceny plenerowej z zapleczem i widownią w miejscu obecnie znajdującego się utwardzonego terenu z betonowych płyt ażurowych przeznaczonych pod scenę niestacjonarną oraz plac taneczny. Powstanie częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek z dachem składającym się z dwóch elementów o kształcie konoidy. Przed sceną będzie miejsce do tańczenia oraz widownia z miejscami siedzącymi dla 380 osób.

rewitalizacja8

Ale to nie wszystko. Po rewitalizacji mieszkańcy Brzozowa korzystający z wieczornych spacerów będą mogli poczuć się bezpieczniej. Planowana rewitalizacja obejmie bowiem instalację nowego oświetlenia i montaż systemu monitoringu. Zamontowane zostaną solarne lampy parkowe w rejonie placu rekreacyjnego oraz biegnące dookoła parku.

rewitalizacja3

Gruntowna przebudowa ulicy Harcerskiej w Brzozowie

Mieszkańcy Brzozowa na remont tej ulicy czekają od lat. Jeszcze w tym roku droga zostanie przebudowana. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Szczególnie, że tę trasę codziennie pokonują dzieci idące do szkoły.  W ramach zadania, z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi  i częściowy brak chodnika, zaplanowano w szczególności: wykonanie jezdni dwukierunkowej, utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej (z wypustkami) oraz budowę chodnika wraz z barieroporęczami i umocnienie skarpy wzdłuż drogi.

Bezpieczniej dzięki kamerom

Z uwagi na fakt, iż teren rewitalizacji miasta Brzozowa obecnie nie posiada pełnego systemu monitoringu w ramach zadania wykonany zostanie system monitoringu, który zamontowany będzie na budynku Urzędu Miejskiego, budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), terenie parku miejskiego oraz stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. System monitoringu wizyjnego umożliwi zainteresowanym obserwowanie monitorowanych fragmentów miasta poprzez internet, a także rejestrację zdarzeń w monitorowanych w/w lokalizacjach.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Planowana data zakończenia to luty 2022 r.

logorewitalizacja-768x56

źródło: Gmina Brzozów
foto: M. Rałowski

26-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)