REKLAMA

BRZOZÓW: Na przebudowę tej ulicy mieszkańcy czekają od lat! Udało się! (VIDEO)

|

BRZOZÓW: Na przebudowę tej ulicy mieszkańcy czekają od lat! Udało się! (VIDEO)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Powiedzieć, że ta droga wymaga remontu, to jakby nic nie mówić. Dziurawa jak ser szwajcarskich nawierzchnia, nieutwardzone pobocza, zniszczone krawężniki, krzywe studzienki kanalizacyjne. Wyliczać można jeszcze długo. Mowa o ulicy Harcerskiej w Brzozowie.

W ramach rewitalizacji obszaru miejskiego, gruntownej przebudowie zostanie poddana ul. Harcerska, Staszica oraz Kilińskiego. Z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi i częściowy brak chodnika, wykonana zostanie jezdnia dwukierunkowa o szerokości od 3,5 do 6,0 m, utworzone zostaną dwa przejścia dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych z kostki integracyjnej o szerokości 0,5 m. Ponadto powstaną chodniki wraz z barieroporęczami, a także umocniona zostanie skarpa wzdłuż drogi.

Dodatkowo w ramach  zadania przewidziano rewitalizację obszaru przyległego do ul. Harcerskiej poprzez utwardzenie placu postojowego wraz z modernizacją studni oraz wykonaniem elementów małej architektury takich jak: stoliki, ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery czy stoły do szachów itp. Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną.

Projekt współfinansowany jest ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Clipboard01_16
foto: UM Brzozów

05-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: