REKLAMA

Posiedzenie SEJMU. Projektu ustawy o sądach pokoju (NA ŻYWO)

|

Posiedzenie SEJMU. Projektu ustawy o sądach pokoju (NA ŻYWO)

POLSKA. 30 listopada rozpoczyna się 43. posiedzenie Sejmu. Dziś m.in. pierwsze czytanie projektu ustawy o sądach pokoju. Sprawdź szczegółowy plan posiedzenia oraz oglądaj transmisję na żywo.

OKNO Z TRANSMISJĄ U GÓRY EKRANU

Grafika poglądowa

43. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2021 r.

Początek obrad 30 listopada 2021 r. o godz. 15:00

1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1344 i 1691)
– sprawozdawca poseł Grzegorz Lorek.

2. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (druki nr 1694 i 1772)
– sprawozdawca poseł Kazimierz Choma.

3. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o sądach pokoju (druk nr 1760)
– uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka oraz Społeczny Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha.

4. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk nr 1761)
– uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka oraz Społeczny Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha.

5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1378)
– uzasadnia poseł Arkadiusz Myrcha.

6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1762)
– uzasadnia poseł Krzysztof Paszyk.

7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk nr 1763)
– uzasadnia poseł Anna Maria Żukowska.

8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii (druk nr 1767)
– uzasadnia poseł Bartłomiej Wróblewski.

9. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764)
– uzasadnia Minister Zdrowia.

10. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1693)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mariusz Dzierżawski.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wyrobach winiarskich

2. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

4. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar pacyfikacji strajku w Kopalni „Wujek” oraz pozostałych ofiar stanu wojennego w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia

oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:

1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

3. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

4. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

5. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

6. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

7. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

8. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

9. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

10. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

***

1. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

2 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolerów NIK w zakresie funkcjonowania i gospodarowania środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej

3. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie interwencji Policji w Lubinie w dniu 6 sierpnia br. i okoliczności śmierci mężczyzny zatrzymanego w czasie interwencji

Legenda:
– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.ZOBACZ RÓWNIEŻ:

M. KUCHCIŃSKI o tzw. ustawie segregacyjnej. „Obowiązkiem państwa jest obrona wszystkich obywateli”

tvPolska.pl

30-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: