REKLAMA

Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji. Wartość umowy to blisko 14 mln zł! (ZDJĘCIA)

POWIAT BRZOZOWSKI. W dniu 21.03.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Została ona zawarta w wyniku postępowania zakupowego jakie zostało przeprowadzone. Wykonawcą zadania zostało: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Rzeszowa. 

085 - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia

Umowę podpisywali: ze strony Gminy Domaradz Jana Kędra – Wójt Gminy,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbieta Barud; ze strony Wykonawcy: Dariusz Kosiorowski – Prezes Zarządu.

Wartość umowy wynosi: 13 900 008,60 zł

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”.

Inwestycja ta realizowana będzie w 2 częściach  w następującym zakresie:

  • Część I projektowa obejmuje opracowanie niezbędnej do realizacji I etapu przedsięwzięcia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac, zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego, w tym wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji;

  • Część II wykonawcza obejmuje wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zakończone opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

Zakres II części wykonawczej obejmował będzie:

  1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z  rur PCV/PE –  rurociągi główne o długości ok. 12 347 mb.
  2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE – rurociągi boczne i przyłącza domowe o  długości ok. 11 503 mb.
  3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC PN10 o długości ok. 218 mb.
  4. dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków P1, P2, P3
  5. włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 315 w miejscowości Domaradz.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 505 000,00 zł.

090 - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia

źródło: Gmina Domaradz

Autor: Katarzyna Wójcik


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

TREPCZA. Rowerzystka ukarana mandatem. Przekroczyła prędkość jadąc z górki (ZDJĘCIA) 


Informacje o aktualnej sytuacji na drogach Sanoka, powiatu sanockiego i całego regionu w grupie POMOC112.

DOŁĄCZ DO GRUPY – KLIKNIJ

25-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: