REKLAMA

Nowe wyzwania kół łowieckich (ZDJĘCIA)

POWIAT BRZOZOWSKI. Właściciele albo posiadacze gruntów rolnych w razie wyrządzenia szkody przez zwierzynę leśną: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny mogą otrzymać odszkodowanie. Warunkiem jest między innymi złożenie stosownego wniosku o oszacowanie szkód do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

301942162_2705238816351706_5769487485351283202_n

To jeden z głównych wątków posiedzenia Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Brzozowie, w którym wzięli udział: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, przedstawiciele kół łowieckich, rolniczych instytucji z województwa podkarpackiego, delegaci do powiatowej rady izby rolniczej oraz rolnicy. Spotkanie miało miejsce 19 sierpnia br.

Uczestnicy obrad podnosili problem leśnej zwierzyny zbyt blisko podchodzącej do gospodarstw i zabudowań, niszczącej właścicielom gruntów rolne uprawy i płody rolne. Przykrym konsekwencjom takich zdarzeń próbują zapobiegać koła łowieckie wspólnie z właścicielami gospodarstw.

Jednym ze sposobów ograniczenia spustoszeń jest na pewno montowanie, zakładanie ogrodzeń, lecz za podstawowy element ochronny uważa się zgodny z przepisami prawa łowieckiego odstrzał kontrolowany zwierzyny leśnej, a także jej odstraszanie od zabudowań. W tym miejscu pojawił się temat przepisów, zmieniających się co jakiś czas, niestety nie zawsze na korzyść kół łowieckich. Zasady działania zmodyfikowano w kwestii dzierżaw gruntów do prowadzenia gospodarki łowieckiej.

– Część gruntów, pozostających dotychczas w gestii urzędów marszałkowskich, czyli tereny rolne w granicach miast, wedle nowego prawa zostały wyłączone i przekazane do obwodów kół łowieckich. Problem polega na tym, że obecnie zwierzyna tam żerująca nie może być odstrzelona. Zgodnie z przepisami prawa łowieckiego bowiem obowiązuje zakaz polowania na terenach miejskich w obszarach zabudowanych – powiedział Przewodniczący Powiatowej Rady PIR w Brzozowie Marek Owsiany.

W celu dostosowania przepisów do oczekiwań kół łowieckich członkowie rady powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej przegłosowali wniosek dotyczący ponownego zweryfikowania granic obwodów łowieckich na terenie miast w celu wyłączenia tych obszarów. Będzie on złożony do rozpatrzenia w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

302069527_763806378169993_1301769577172020042_n

Na spotkaniu poinformowano ponadto, że to właśnie Izby Rolnicze w Polsce zobowiązane są do przekazywania samorządowcom występujących, pojawiających się problemów oraz propozycji ich rozwiązywania. Starosta Brzozowski przekazał, że władze powiatu brzozowskiego na bieżąco współpracują z Radą Powiatową PIR, podejmując różne działania prospołeczne.

– W roku minionym przebadaliśmy próbki wody na kwotę 50 tys. zł. Koszt ten pokryliśmy z własnego budżetu, a o pobranie próbek od osób indywidualnych, jak i gospodarstw rolnych, zwróciliśmy się do sanepidu. Prace objęły około 100 próbek, z czego 15 miało wynik pozytywny, czyli nadawało się do spożycia, pozostałe natomiast wymagały uzdatniania wody. Oznacza to, że woda na naszym terenie jest wodą niekoniecznie dobrą. W roku bieżącym będziemy chcieli również przeprowadzić taką akcję, lecz możliwości będą na pewno ograniczone z uwagi na koszty – poinformował zebranych Starosta Z. Szmyd.

Podczas posiedzenia aktualną sytuację epizootyczną na terenie powiatu brzozowskiego przedstawił zebranym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie Robert Kilar. Omówił on kwestie okresowego szczepienia lisów na terenie powiatu, a także problem nawracających chorób rodzin pszczelich. Szczególne poruszenie i dyskusję wywołał temat zgnilca amerykańskiego – zaraźliwej bakteryjnej choroby pszczół, która jest często spotykana w lokalnych pasiekach. W konsekwencji została przedstawiona propozycja wspólnej kontroli pasiek przez koła pszczelarskie i dyscyplinowania właścicieli w celu eliminacji źródeł choroby.

301576619_632531905059938_3382964996065725664_n

Przedstawione problemy przedstawicieli kół łowieckich zostały zasygnalizowane obecnemu na spotkaniu Wiceprezesowi Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej Jerzemu Batorowi, który w miarę możliwości obiecał pomoc. W trakcie wystąpienia zrelacjonował działania Zarządu, sytuację na rynkach rolnych oraz zaproponował zebranym tematy rozwiązań prawnych, usprawniających i ułatwiających prowadzenie działalności rolniczej, gospodarki łowieckiej, jak i wpływających na zwiększenie opłacalności przedsięwzięć.

Na zakończenie głos zabrał Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, dziękując Radzie Powiatowej PIR za dobrą współpracę z samorządem powiatowym, a także za organizację spotkań umożliwiających omawianie i rozwiązywanie problemów dotyczących rolnictwa, kół łowieckich, pszczelarzy czy kółek rolniczych. Zadeklarował wsparcie dla różnych inicjatyw Rady Powiatowej PIR w przyszłości i udostępnienie sali na kolejne spotkania. Posiedzenie zorganizował i poprowadził Marek Owsiany – Przewodniczący Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w Brzozowie.

Szczegółowe informacje na temat szkód łowieckich oraz wnioski odnośnie szacowania szkód znajdują się do pobrania na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej pod adresem https://piragro.pl w zakładce obwody łowieckie i szkody łowieckie Można tam również zapoznać się z mapką, na której usytuowane są granice obwodów łowieckich na terenie województwa podkarpackiego wraz z wyłączeniami, obowiązującymi od 1 kwietnia 2022 r.

301543201_862811834701530_5026784009406241337_n

źródło: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

30-08-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: