REKLAMA

MILIONY ZŁOTYCH dla Brzozowa i powiatu brzozowskiego! Strategiczne inwestycje (VIDEO)

|

MILIONY ZŁOTYCH dla Brzozowa i powiatu brzozowskiego! Strategiczne inwestycje (VIDEO)

GMINA BRZOZÓW / POWIAT BRZOZOWSKI. Kasy gmin powiatu brzozowskiego oraz samego powiatu zostały zasilone kwotą ponad 73 milionów złotych, które popłynęły z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. To centralne pieniądze, które pomogą zrealizować najpotrzebniejsze inwestycje, a tym samym znacząco poprawić komfort codziennego życia dla lokalnych społeczności. Remontowane będą drogi i szkoły, a także dworce kolejowej, budowane lub modernizowane oświetlenie uliczne, a także sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Pieniądze pomogą również unowocześnić jednostki kultury i centra integracji mieszkańców. Samorządowcy podkreślają wyjątkowość programu i to, że bez dotacji z Polskiego Ładu, przeprowadzenie wielu zadań byłoby niemożliwe. Zaznaczają również, że kluczem do pozyskiwania dużych środków dla gmin i powiatów jest dobra współpraca pomiędzy samorządowcami a ministrami, parlamentarzystami i przedstawicielami rządu.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST. Informacje o przyznaniu dofinansowania są dostępne dla samorządowców w Aplikacji Polski Ład.

Do gmin powiatu sanockiego oraz do samego powiatu trafiło łącznie 73 052 818,91 złotych.

1grafika poglądowa

POWIAT BRZOZOWSKI

POWIAT BRZOZOWSKI. Przebudowa budynku warsztatów szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. 3 208 750,00 zł

POWIAT BRZOZOWSKI. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, Nr2033R, Nr 2034R, Nr2035R w m. Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne. 11 780 000,00 zł

GMINA BRZOZÓW

Gmina Brzozów. Budowa kompleksu edukacyjno-społecznego na terenie Gminy Brzozów oraz zagospodarowanie terenu 4 250 000,00 zł

Gmina Brzozów. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów 4 500 000,00 zł

GMINA DOMARADZ

Gmina Domaradz. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz 5 000 000,00 zł

Gmina Domaradz. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu 5 000 000,00 zł

GMINA DYDNIA

Gmina Dydnia. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia 1 800 000,00 zł

Gmina Dydnia. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy sytemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia 4 750 000,00 zł

GMINA HACZÓW

Gmina Haczów. Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka 4 750 000,00 zł

Gmina Haczów. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów 4 750 000,00 zł

GMINA JASIENICA ROSIELNA

Gmina Jasienica. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Jasienica Rosielna 4 749 480,00 zł

Gmina Jasienica. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jasienica Rosielna 5 689 855,91 zł

GMINA NOZDRZEC

Gmina Nozdrzec. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu 9 975 000,00 zł

Gmina Dydnia, Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia 2 850 000,00 zł

06-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: