REKLAMA

INTERWENCJA: Czy wymiana okien w budynku brzozowskiego magistratu była niezbędna? (ZDJĘCIA)

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Jednym z elementów związanych z termomodernizacją budynku brzozowskiego magistratu było wymienienie stolarki okiennej. Zdaniem naszego Czytelnika ta część inwestycji była bezzasadna, a zdemontowane okna mogły pełnić swoją funkcję jeszcze przez wiele lat. 

Zadanie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, wymianę drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej, modernizację instalacji elektrycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Aby ubiegać się o dofinansowanie projektu, zadanie musi skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło. Regulacje te są zawarte w projekcie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

DSC_0411

– Wymiana stolarki okiennej wynikała z uwarunkowań prawnych (konieczność dostosowania parametrów stolarki do wymaganych norm a ponadto wynikała z zaleceń audytu energetycznego), współczynnik przenikania ciepła w większości stolarki okiennej i drzwiowej wynosił od 1,90 do 3,2 W/(m2K) a wymagana wartość to 0,90 W/(m2K). Dodać należy, iż okna były nieszczelne i wyeksploatowane – informuje Edyta Kuczma, naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych.

Wszystkie prace związane z termomodernizacją budynku pozwolą zaoszczędzić 70,35 % energii, zaś sama wymiana stolarki okiennej zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło o około 20%.

Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) zdemontowane okna stały się własnością Wykonawcy, podobnie jak inne demontowane elementy, które nie nadawały się do ponownego użycia, które Wykonawca przejął i ma obowiązek zutylizować. Natomiast urządzenia i materiały nadające się do ponownego wykorzystania (np. oprawy elektryczne, grzejniki aluminiowe i stalowe) zostały nieodpłatnie przekazane do placówek oświatowych – wyjaśnia Edyta Kuczma, naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym, które uczestniczy w kosztach zadania na podstawie zawartego porozumienia.

red.

15-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: