REKLAMA

GMINA DOMARADZ: Zawiadomienie o sesji 22.11.2021r.

GMINA DOMARADZ. Dziś tj. 22 listopada br. o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Domaradz.

Domaradz_herb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r poz.1372) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 22 listopada 2021r. (tj. poniedziałek ) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz
działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków
określoną w budżecie gminy na 2021 r. (projekt Uchwały Nr
XXXII.200.2021)
b) zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt Uchwały Nr
XXXII.201.2021)
c ) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz
(projekt Uchwały Nr XXXII.202.2021)
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Wolanin

Serwis informacyjny Gminy Domaradz


ZOBACZ RÓWNIEŻ: PAWEŁ KLIMASZEWSKI: 4 Posiedzenie komisji śledczej ds. pandemii

tvPolska

22-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: