REKLAMA

GMINA BRZOZÓW. Trwa nabór na usługi wspierające seniorów

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Burmistrz Brzozowa zaprasza mieszkańców Gminy Brzozów powyżej 60-tego roku życia do udziału w projekcie „Bezpiecznie we własnym domu – usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Do projektu mogą przystąpić osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Wsparcie polega na świadczeniu niezbędnej pomocy przez osobę z najbliższego otoczenia wskazaną przez samego zainteresowanego, w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez okres dwóch lat. Osoba świadcząca pomoc sąsiedzką zatrudniona zostaje przez burmistrza Brzozowa na podstawie umowy cywilno prawnej.

Projekt obejmie wsparciem 35 osób, w tym dla 20 przyznane zostaną dodatkowo wodoodporne, nowoczesne opaski monitorujące stan zdrowia klienta, wyposażone w GPS pozwalający zlokalizować użytkownika w przypadku niekontrolowanego oddalenia od miejsca pobytu, detektor upadku sygnalizujący konieczność udzielenia pomocy. Opaska podłączona jest do całodobowego monitoringu prowadzonego przez  wykwalifikowany zespół, który w razie potrzeby nawiązuje za pomocą opaski kontakt głosowy z użytkownikiem lub  wzywa niezbędną pomoc.

Zgłoszenia są przyjmowane w trybie ciągłym przez Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Spraw Społecznych w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 13 306 10 90 lub 13 306 10 64.

Poniżej Regulamin projektu oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Regulamin

załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny

załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 – deklaracja wyboru opiekuna

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

GMINA BRZOZÓW. Zaproszenie do wyjazdu na VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

Szkolenia dla seniorów z Gminy Brzozów

1

źródło: serwis internetowy Gminy Brzozów

20-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: