REKLAMA

BRZOZÓW24.PL: Konsultacje społeczne – propozycje obszarów rewitalizacji

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Burmistrz Brzozowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszarów rewitalizacji w gminie Brzozów.

dzz

Celem spotkania jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz:

 • zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
 • przedstawienie wyników diagnozy  w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
 • określenie stanów kryzysowych i wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
 • przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

Program warsztatów – zagadnienia:

 • kluczowe wnioski płynące z diagnozy,
 • wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • możliwości dofinansowania projektów rewitalizacyjnych,
 • prezentacja formularza zgłoszenia projektu przewidzianego do realizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

1.     spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzozów, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się dnia 25 października 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1,

2.     zbierania uwag ustnych  – uwagi można składać w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 3 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1, w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,

3.     zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 3 listopada 2016 r. Wypełniony formularz można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres   bhp@brzozow.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1, 36-200 Brzozów lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, na parterze

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny dostępne są od dnia 3 października 2016 roku TUTAJ w zakładce REWITALIZACJA.

UM Brzozów

21-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)
brzozow24-pl-konsultacje-spoleczne-propozycje-obszarow-rewitalizacji-00e6mk