REKLAMA

BRZOZÓW: Ostatnia sesja w starym roku

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Osiem uchwał podjęli radni podczas XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 29 grudnia br.

Po przedstawieniu przez Naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych projektów uchwał oraz uzasadnienia, Rada podjęła uchwały w sprawach: Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2030, oraz wyznaczenia dwóch aglomeracji – Grabownica Starzeńska i Turze Pole z oczyszczalniami ścieków w tych miejscowościach.

Następnie radni jednogłośnie uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzozów na 2021 rok.

DSC_6170

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły spraw finansowych: wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz zmiany uchwały własnej Nr XXXII/301/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Radni, po uprzednim wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów – Andrzeja Łacha, zadecydowali też o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brzozowa.

Na koniec Przewodnicząca Rady Dorota Kamińska oraz Sekretarz Gminy Waldemar Och złożyli podziękowania za współpracę oraz życzenia noworoczne.

źródło: Serwis internetowy Gminy Brzozów

 


30-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)