REKLAMA

Bezcenne wsparcie niepełnosprawnych w otwarciu się na życie. Dołącz do programu! (VIDEO)

|

Bezcenne wsparcie niepełnosprawnych w otwarciu się na życie. Dołącz do programu! (VIDEO)

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Serdeczne powitania, miło i ciekawie spędzany czas, a przede wszystkim ogromna pomoc. Tak w skrócie można opisać współpracę asystentów i podopiecznych z gminy Brzozów w ramach funkcjonującego od początku roku programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Spotkania to dla uczestników okazja do spędzania czasu na aktywnościach, których nie mogliby realizować bez wsparcia. To także pomoc w codziennych potrzebach jak zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków. – Przez rok współpracy z panią Magdaleną przeżyłem więcej niż przez całe swoje dotychczasowe życie – mówi Sławek, z którym spotykamy się w Muzeum Samochodów Zabytkowych w Jasienicy Rosielnej. Zapraszamy do obejrzenia materiału video.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bądź opiekunem takiej osoby lub niepełnosprawnego dziecka możesz już dziś zgłosić potrzebę udziału w programach „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” lub „Opieka Wytchnieniowa” na rok 2021. Wypełniając poniższą ankietę lub zgłaszając w dowolnej formie liczbę osób zainteresowanych udziałem w powyższych programach pozwolisz na realne, a nie szacunkowe określenie potrzeb Gminy Brzozów w składanych do Wojewody Podkarpackiego wnioskach o dotacje.

Na zgłoszenia do 18 grudnia  br. czeka Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Tel.: 13 306 10 90, 13 306 10 64 lub 13 306 10 69.

Link do ankiety – KLINIJ

1


W 2021 również Gmina Brzozów będzie składać wniosek do Wojewody Podkarpackiego kontynuujący program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021 – który obecnie adresowany będzie do:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zgodnie z programem usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
– załatwianiu spraw urzędowych,
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (jednak usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Gmina Brzozów planuje również złożyć wniosek do programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” − edycja 2020-2021

Adresowany jest on do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej  wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

źródło: Red., UM Brzozów

11-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: