REKLAMA

Bezcenne wsparcie niepełnosprawnych w otwarciu się na życie. Dołącz do programu! (VIDEO)

|

Bezcenne wsparcie niepełnosprawnych w otwarciu się na życie. Dołącz do programu! (VIDEO)

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Serdeczne powitania, miło i ciekawie spędzany czas, a przede wszystkim ogromna pomoc. Tak w skrócie można opisać współpracę asystentów i podopiecznych z gminy Brzozów w ramach funkcjonującego od początku roku programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Spotkania to dla uczestników okazja do spędzania czasu na aktywnościach, których nie mogliby realizować bez wsparcia. To także pomoc w codziennych potrzebach jak zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków. – Przez rok współpracy z panią Magdaleną przeżyłem więcej niż przez całe swoje dotychczasowe życie – mówi Sławek, z którym spotykamy się w Muzeum Samochodów Zabytkowych w Jasienicy Rosielnej. Zapraszamy do obejrzenia materiału video.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bądź opiekunem takiej osoby lub niepełnosprawnego dziecka możesz już dziś zgłosić potrzebę udziału w programach „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” lub „Opieka Wytchnieniowa” na rok 2021. Wypełniając poniższą ankietę lub zgłaszając w dowolnej formie liczbę osób zainteresowanych udziałem w powyższych programach pozwolisz na realne, a nie szacunkowe określenie potrzeb Gminy Brzozów w składanych do Wojewody Podkarpackiego wnioskach o dotacje.

Na zgłoszenia do 18 grudnia  br. czeka Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Tel.: 13 306 10 90, 13 306 10 64 lub 13 306 10 69.

Link do ankiety – KLINIJ

1


W 2021 również Gmina Brzozów będzie składać wniosek do Wojewody Podkarpackiego kontynuujący program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021 – który obecnie adresowany będzie do:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zgodnie z programem usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
– załatwianiu spraw urzędowych,
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (jednak usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Gmina Brzozów planuje również złożyć wniosek do programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” − edycja 2020-2021

Adresowany jest on do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej  wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

źródło: Red., UM Brzozów

11-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)