REKLAMA

80. rocznica powstania Armii Krajowej. Tożsamość żołnierzy WOT

80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Była podziemnym Wojskiem Polskim, częścią Sił Zbrojnych RP podległych konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie. Zadaniem Armii Krajowej było tworzenie struktur wojskowo-organizacyjnych na czas okupacji dla mobilizacji społeczeństwa do walki bieżącej, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego oraz odtworzenie armii na czas otwartej walki o niepodległość.

Najmłodsza formacja Polskich Sił Zbrojnych, jako piąty rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej są integralną częścią polskiej armii, dziedziczą tradycję, wysiłek, dzielność i dorobek Armii Krajowej.

Armia Krajowa budowana była z oddziałów zorganizowanych według kryterium terytorialnego (okręg-województwo, obwód-powiat, placówka-gmina), dziś WOT działa w oparciu z bardzo zbliżoną strukturę organizacyjną.

Podobnie jak w Armii Krajowej, WOT wykorzystuje w ramach formacji potencjał ochotników, którzy wnoszą swoją wiedzę i umiejętności. Ludzi z różnym wieku, wykształceniem, zainteresowaniami, doświadczeniem, o nieszablonowym myśleniu, którzy stanowią nową jakość w wielu obszarach.

Armia Krajowa to źródło tradycji i fundamentu, na którym budujemy nasz etos. W żołnierzach AK widzimy wspaniałych polskich bohaterów, wojowników walki o niepodległość. Bezgranicznie się z nimi identyfikujemy i mamy wobec nich ogromny dług wdzięczności oraz pamięci. Najlepszym jej wyrazem będzie czynna kontynuacja ich misji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom polskich żołnierzy, a także codzienna pamięć o Kombatantach AK. Żołnierze WOT mają ich pod swoją opieką, organizowane są paczki z okazji świąt, wspieramy ich w czasie pandemii. Terytorialsi są w regularnym kontakcie telefonicznym z seniorami  i reagują na ich bieżące potrzeby m. in. pomoc w zakupach, rejestracji do lekarza, szczepieniu przeciwko COVID-19 czy transporcie na uroczystości patriotyczne.

Źródło naszych tradycji upatrywane jest przez aspekt zestawienia historycznego Armii Krajowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Patroni – to nasi Bohaterowie, których cechy osobowości i męstwo są dla nas wyznacznikiem do naśladowania. Odznaka rozpoznawcza WOT w swojej centralnej części ma, otoczony wieńcem dębowym i laurowym, znak „Polski Walczącej”. Orzeł WOT nawiązuje do wizerunku żołnierskiego „Orła Białego” z okresu II Rzeczypospolitej z tym, że w centrum tarczy amazonek znajduje się wypukły emblemat Polskiego Państwa Podziemnego. Sztandary w swojej symbolice nawiązują do tradycji AK  i walki o niepodległość. Szkoła podoficerska SONDA oraz kursy oficerskie AGRYKOLA w swojej nazwie także nawiązują do kursów konspiracyjnych Armii Krajowej. Nazwa SONDA to akronim nazwy Szkoły Niższych Dowódców, a nazwa AGRYKOLA do szkoły podchorążych rezerwy założonej w 1941 roku przez KEDYW Komendy Głównej AK.

materiały nadesłane

10-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: