REKLAMA
ZS2
REKLAMA

Burmistrz Brzozowa z absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku (FILM, ZDJĘCIA)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. W głosowaniu 17 radnych było za, 3 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. – Bardzo się cieszę, że większość radnych doceniła naszą pracę. Przed nami kolejne wyzwania związane z realizacją inwestycji i rozwojem gminy Brzozów – powiedział tuż po sesji Józef Rzepka.

Jeszcze przed głosowaniem nad absolutorium, omawiano sprawozdanie z realizacji planu finansowego gminy Brzozów w 2017 roku oraz formalno-prawną opinię o budżecie sporządzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego głosowało 17 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Dwóch członków rady nie wzięło udziału w głosowaniu.

Z kolei przy podejmowaniu decyzji o absolutorium, ponownie 17 radnych było za, 3 przeciw, zanotowano 1 głos wstrzymujący.

Ponadto Rada Miejska wysłuchała sprawozdania z  realizacji rocznego programu współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada zadecydowała też o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i wprowadzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz tegorocznym budżecie gminy Brzozów. Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski, które wnieśli obecni na sali mieszkańcy gminy. Tę część zdominowała tematyka transportowa: stanu dróg (m.in. na brzozowskiej Jakli) oraz lokalizacji przystanku autobusowego w Grabownicy Starzeńskiej.

RETRANSMISJA #1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz głosowanie nad absolutorium

RETRANSMISJA #2 – Zapytania i interpelacje radnych i odpowiedzi
RETRANSMISJA #3 – Wolne wnioski i odpowiedzi

1Foto: Gmina Brzozów / DK

źródło: Red., serwis internetowy gminy Brzozów / autor: DK

24-05-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym: