REKLAMA

Zebranie sprawozdawcze w OSP Przysietnica (ZDJĘCIA)

PRZYSIETNICA / PODKARPACIE. W Domu Strażaka w Przysietnicy spotkali się strażacy – ochotnicy miejscowej jednostki OSP na corocznym zebraniu sprawozdawczym.

W spotkaniu wzięli też udział: burmistrz Brzozowa, a zarazem prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Józef Rzepka, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Krzysztof Folta, miejscowi radni RM w Brzozowie Andrzej Rzepka, Tomasz Rzepka i Marek Wacek, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie Agnieszka Wilk, dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie mł. asp. Zbigniew Helon, dyrektor SP Nr 2 w Przysietnicy, a zarazem członek miejscowej OSP Jadwiga Ścibor oraz nowo wybrana przewodnicząca KGW w Przysietnicy Wanda Bąk.

Zebranie otworzył prezes OSP w Przysietnicy dh Roman Szarek, zaś całość poprowadził jednogłośnie wybrany przewodniczący dh Mariusz Kaznowski. Powołano też protokolanta, którym została druhna Lidia Gazdowicz oraz komisję uchwał i wniosków w składzie: przewodniczący dh Jacek Szklarz oraz członkowie druhny: Jadwiga Ścibor i Amelia Kwolek.

Sprawozdanie z działalności zarządu OSP za 2017 rok przedstawił naczelnik dh Piotr Gaździk, zaś z prac komisji rewizyjnej dh Krzysztof Sobota. Z kolei skarbnik jednostki – druhna Marzena Pudlik przybliżyła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok wraz z przedstawieniem planu na bieżący.

Zebranie było też okazją do  uhonorowania dh. Jacka Szklarza brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, zaś druhów: Zdzisława Szczepka i Krzysztofa Sobotę odznakami Za wysługę 25 lat. Odznaczenia odebrali z rąk burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki, a legitymacje wręczył im bryg. Krzysztof Folta. Z kolei prezes Roman Szarek w imieniu zarządu OSP w Przysietnicy przekazał podziękowania za pomoc w organizacji obchodów 90-lecia powołania jednostki: burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Agnieszce Wilk oraz dyrektorowi Muzeum Regionalnemu w Brzozowie dr. Mariuszowi Kaznowskiemu.

Podczas zebrania ciepłe słowa pod adresem całej przysietnickiej braci strażackiej skierowali zaproszeni gości. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka podziękował im za ich działalność ratowniczo-gaśniczą, uczestnictwo w zdarzeniach oraz aktywność i zaangażowanie w działania społeczne zarówno na rzecz sołectwa jak i gminy Brzozów. Zauważył też, że coraz więcej młodych ludzi wstępuje w szeregi jednostki OSP w Przysietnicy, co cieszy bardzo i jednocześnie dobrze rokuje na przyszłość. Z kolei Agnieszka Wilka przedstawiła informacje dot. planowanych zakupów w zakresie sprzętu i umundurowania, ewentualnych remontów oraz szkolenia przeciwpożarowego. Zaś bryg. Krzysztof Folta omówił m.in. sprawy z zakresu udziału jednostek OSP gminy Brzozów nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Brygadier podkreślił zaangażowanie strażaków – ochotników  także podczas ćwiczeń i zawodów strażackich oraz w różnorodnych kampaniach społeczno–informacyjnych i edukacyjnych podejmowanych przez zawodową straż. Kończąc, podziękował im za bardzo dobrą współpracę z KP PSP w Brzozowie, bo jak podkreślił przysietnicka jednostka należy do jednej z prężniej działających Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu brzozowskiego.

Na zakończenie udzielono zarządowi OSP w Przysietnicy absolutorium za okres sprawozdawczy oraz podjęto uchwały w sprawach zatwierdzenia planów działalności i finansowego na 2018 rok.

źródło: Serwis informacyjny gminy Brzozów / autor: ET

15-02-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Tymczasowe wyłączenie komentarzy w związku z ciszą wyborczą
Inline
Inline