REKLAMA

Zarząd powiatu brzozowskiego o odwołaniu dyrektora szpitala

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Antonii Kolbuch nie jest już dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego. Zarząd powiatu brzozowskiego tłumaczy decyzję o odwołaniu wysokim zadłużeniem szpitala oraz brakiem realizacji programu naprawczego.

Oświadczenie zarządu powiatu brzozowskiego

Zarząd Powiatu Brzozowskiego odwołał Antoniego Kolbucha z funkcji Dyrektora Szpitala po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala, która w 10 osobowym składzie podjęła jednomyślnie uchwałę popierającą wniosek Zarządu. Powodem odwołania było niepodejmowanie działań naprawczych (mimo wielokrotnych zaleceń) w związku
z radykalnie pogarszającą się sytuacją finansową Szpitala, aż do utraty płynności finansowej włącznie. Szpital ma bardzo poważne problemy z regulowaniem zobowiązań, mimo zaciągnięcia w tym celu kredytów w kwocie 19 mln złotych. Zmuszony jest do zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych na spłatę już istniejących bez możliwości zaciągnięcia kolejnego kredytu, gdyż utracił zdolność kredytową. Stopa zadłużenia sięgnęła 102,5 % przy bezpiecznym poziomie do 50%. Narastały również zobowiązania wymagalne do poziomu 22 mln zł. W 2016 r. Zarząd Powiatu – zaniepokojony ostrzeżeniami biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Szpitala – zlecił zewnętrznej firmie konsultingowej opracowanie wariantowego programu naprawczego, który został przekazany Dyrektorowi Szpitala do realizacji. Rada Powiatu wyraziła ponadto zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 12 mln zł na wsparcie działań restrukturyzacyjnych i pozostawiono Dyrektorowi pełną swobodę w wyborze działań naprawczych. Niestety Dyrektor nie podjął żadnych działań co doprowadziło do obecnej sytuacji.
Podjęta po raz kolejny przez Zarząd Powiatu – na początku czerwca – uchwała zmierzająca do rozwiązania problemu zadłużenia nie spotkała się również z odpowiednią reakcją Pana Dyrektora. Zaznaczyć należy również, że Dyrektor Szpitala nie ponosi żadnej materialno-prawnej odpowiedzialności za doprowadzenie Szpitala do niewypłacalności. Odpowiedzialność ta – łącznie ze skutkami finansowymi – spada na samorząd powiatowy. W tej sytuacji Zarząd Powiatu, w poczuciu odpowiedzialności za ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkańcom Powiatu odpowiedniej opieki medycznej i przeciwdziałając ewentualnym skutkom pogłębiania się tej sytuacji dla pracowników Szpitala – zmuszony został do podjęcia, tej z pewnością trudnej decyzji.

 foto nagłówek: archiwum Brzozow24.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZPITAL BRZOZÓW: ,,Pluje się na mnie za ponad 14 lat poświęcenia”- komentarz Antoniego Kolbucha (AUDIO)

16-07-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)
zarzad-powiatu-brzozowskiego-o-odwolaniu-dyrektora-szpitala-00e5js-4967