REKLAMA

Wsparcie dla budowy dróg. Jakie wnioski złożyli lokalni samorządowcy?

PODKARPACIE. Zakończył się nabór na dofinansowanie zadań, które będą realizowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podkarpackie samorządy złożyły łącznie 214 wniosków na budowę, przebudowę i remont ponad 225 km dróg.

– Decyzją Ministra Infrastruktury, alokacja dla naszego regionu wynosi ponad 161 milionów złotych – poinformowała wojewoda Ewa Leniart.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych.

– Dominują wnioski gminne – tych jest ich 165 oraz 49 wniosków powiatowych – powiedziała wojewoda.

Wojewoda przypomniała, że od 2019 r. zrealizowano i wybrano do realizacji 880 zadań.

– Do woj. podkarpackiego trafiło już w ramach tego programu już ponad 825 mln zł. Dało to możliwość rozbudowania i przebudowy łącznie 1152 km dróg i 290 przejść – zaznaczyła.

Po zakończeniu prac komisji, do 22 listopada br., Wojewoda jest zobligowany przesłać ustaloną listę wniosków priorytetowych do Ministerstwa Infrastruktury.

Dofinansowaniem mogą być objęte: budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”) oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”). Gmina mogła złożyć 2 wnioski, natomiast powiat oraz miasto na prawach powiatu 3 wnioski.

– Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 procent wartości kosztorysowej zadania – przypomniał Krzysztof Sopel, dyr. Wydziału Infrastruktury w PUW.

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Wnioski z Powiatu Brzozowskiego:

Powiat Brzozowski:

  • Remont drogi Barycz – Niebylec – 1 km 372 metry – wartość zadania 1 mln 761 tys. zł.

Gmina Brzozów:

  • Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Brzozowie (dwa odcinki) – 365 metrów – wartość zadania 1 mln 678 tys. zł.

Gmina Dydnia:

  • Przebudowa drogi Witryłów – granica gminy (Łodzina) – 998 metrów – wartość zadania 1 mln 220 tys. zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg są przekazywane na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym;
  • dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – w ramach zadań powiatowych i gminnych;
  • dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich;
  • dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Grafika poglądowa

PUW Rzeszów, red.
foto: PUW Rzeszów (2), red. (2)

15-09-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: