REKLAMA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku zaprasza studentów do udziału w programie „Legia Akademicka”

W jaki sposób realizowane jest szkolenie?

Szkolenia dla studentów realizowane w ramach programu Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Teoria dotycząca modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilka kursów samokształcenia zamieszczonych na platformie e-learningowej. Ukończenie części teoretycznej jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu w przypadku modułu podstawowego trwa trzy tygodnie. Szkolenie w module podoficerskim również przewidziano na trzy tygodnie. W obydwu przypadkach realizacja części praktycznej odbywa się w trakcie wakacji. Kandydat może zadeklarować uczestnictwo w dwóch modułach. W takim przypadku szkolenie trwa 6 tygodni i realizowane jest w czasie przerwy wakacyjnej. Moduł szkolenia podstawowego kończy się egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statusu szeregowego rezerwy. Moduł szkolenia podoficerskiego kończy się egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statusu podoficera rezerwy.

Od 2021 r. realizowany jest moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składa z części teoretycznej oraz praktycznej. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w letnie wakacje studenckie. W ramach nauki studenci odbywają zajęcia wynikające ze standardu kształcenia wojskowego opracowanego dla oficerów. Osoby, które otrzymają pozytywne oceny z egzaminu oraz dostarczą dyplom magistra zostaną mianowane na stopień podporucznika rezerwy.

Kto może uczestniczyć w programie?

Program „Legia Akademicka” skierowany jest do osób, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • posiadają status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;
 • przejdą pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażą gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

Jaki moduł wybrać ? 

 • podstawowy – przeznaczony jest dla osób, które nie maiły styczności ze służbą wojskową. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, realizowana jest trwająca 3 tygodnie część praktyczna szkolenia, która kończy się złożeniem przysięgi wojskowej;
 • podoficerski – skierowany jest do osób, które kontynuują szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Osoby posiadające stopień szeregowego bądź starszego szeregowego rezerwy, mogą uczestniczyć w module podoficerskim. Kończy się on egzaminem, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala;
 • oficerski – przeznaczony jest dla osób, które ukończyły moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą w nim uczestniczyć również osoby, które nie miały styczności z programem, ale są podoficerami rezerwy oraz posiadają status studenta;

Masz pytania, wątpliwości – skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU Sanoku:

 • zawodowa służba wojskowa – tel. 261-156-645
 • służba przygotowawcza – tel. 261-156-646
 • służba kandydacka (szkolnictwo wojskowe) – tel. 261-156-645
 • legia akademicka – tel. 261-156-649
 • terytorialna służba wojskowa – tel. 261-156-648
 • oficer wydziału rekrutacji – tel. 261-156-647
 • e-mail: wkusanok@ron.mil.pl
 • osobiście w siedzibie WKU: 38-500 Sanok, ul. Przemyska 1

Artykuł sponsorowane
materiały nadesłane

10-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym: