REKLAMA

Ważny jubileusz. 25 lat Gminy Krościenko Wyżne (VIDEO, FOTO)

|

Ważny jubileusz. 25 lat Gminy Krościenko Wyżne (VIDEO, FOTO)

KROŚCIENKO WYŻNE / PODKARPACIE. 7 października 2020 r. odbyły się uroczystości związane z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 25. lat Gminy Krościenko Wyżne.

Obchody 25-lecia naszej gminy rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii Pustyny, ks. Tadeusz Osiński. Mszę koncelebrował ks. Wiesław Kałamarz, proboszcz parafii w Krościenku Wyżnym, a w trakcie wygłaszanej homilii zwrócił się do uczestników słowami: – Dziękujemy za wszystkich, którzy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, czasie często niełatwym, pracowali na rzecz naszej gminy. A dzisiaj jest na pewno za co dziękować. Dobro ludzi, które zostało przez te 25 lat wytworzone jest ogromnym darem.

Po zakończeniu uroczystej liturgii, wszyscy goście spotkali się w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym, gdzie dźwiękami muzyki ludowej przywitała ich Kapela „Krościeniacy”.

Swoją obecnością zaszczycili nas Piotr Uruski – poseł na sejm RP oraz przedstawiciele posłów i europosłów, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Marcin Zaborniak, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz, radna sejmiku – Joanna Bril, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu krośnieńskiego na czele z wicestarostą krośnieńskim – Andrzejem Guzikiem, prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Adam Skiba, zastępca przewodniczącego zarządu regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” – Lucjan Fejkiel, komendant miejski Policji w Krośnie – Leszek Buryła, radni Gminy Krościenko Wyżne na czele z jej przewodniczącym – Krzysztofem Podkulem, sołtysi sołectw Krościenko Wyżne i Pustyny, księża proboszczowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń oraz pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Kiedy wszyscy goście zostali oficjalnie powitani przez wójta gminy – Mateusza Liputa, przyszedł czas na referat, który wygłosił Jan Omachel – zastępca wójta. Przedmiotem wystąpienia był rys historyczny powstania Gminy Krościenko Wyżne i jej działalności, aż do dnia dzisiejszego. Na uwagę zasługuje fakt, iż budżet gminy w 1995 roku wynosił po stronie dochodów 1,57 mln zł natomiast w roku 2019 mówimy już o kwocie 23,42 mln zł. Co za tym idzie ciągu 25 lat nastąpił blisko piętnastokrotny przyrost środków budżetowych.

Po wygłoszeniu referatu odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Marcin Zaborniak – dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowany został wójt Mateusz Liput. Złote Medale „Za długoletnią służbę” otrzymali: Halina Frydrych, Witold Frydrych oraz Mariusz Gałuszka, a medale srebrne: Justyna Kiszka i Maria Omachel-Szul.

Wójt Mateusz Liput uhonorowany został Brązowym Krzyżem Zasługi, a pracownicy Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym medalami „Za długoletnią służbę”

Zgodnie ze zwyczajem przyjętym w naszej gminie nie mogło zabraknąć akcentów muzycznych. Kiedy uhonorowani odznaczeniami państwowymi opuścili scenę, pojawiła się na niej Monika Glazar studentka IV roku Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku wokalno-aktorskim, która brawurowo wykonała utwory: You raise me up, My heart will go on, Hallelujah, Człowieczy los oraz Adagio wzbudzając zachwyt wśród widowni.

Następnie wójt i przewodniczący rady gminy w uznaniu za wkład pracy wniesiony na rzecz rozwoju Gminy Krościenko Wyżne oraz zasługi dla lokalnej społeczności odznaczyli medalami 25-lecia Gminy Krościenko Wyżne 25 osób, jednostek, stowarzyszeń oraz organizacji. Wspomnianymi medalami uhonorowano: Kazimierza Zygarowicza, Antoniego Dębca, Pawła Lorensa, Zenona Lenarta, Jana Kuźnara, Jana Omachla, Adama Findysza, Adama Buczyńskiego, Marka Aftanasa, Lucynę Liput, Zdzisława Omachla, Sołectwo Krościenko Wyżne, Sołectwo Pustyny, parafię pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym, parafię pw. Niepokalanego Serca NMP w Pustynach, Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina”, OSP Krościenko Wyżne, OSP Pustyny, Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym, Koło Gospodyń Wiejskich w Pustynach, Gminną Orkiestrę Dętą w Krościenku Wyżnym, Kapelę Ludową „Krościeniacy”, Klub Seniora w Krościenku Wyżnym, GKS „Wisłok” Krościenko Wyżne, LKS „Orzeł” Pustyny.

Kiedy odznaczeni odebrali przyznane medale, głos zabrali zaproszeni goście. Wspominali oni lata 90`, czas – kiedy pojawiła się inicjatywa utworzenia Gminy Krościenko Wyżne oraz działania podejmowane w tym kierunku przez radnych Gminy Korczyna reprezentujących naszą małą Ojczyznę. Przemawiający gratulując gminie srebrnego jubileuszu, życzyli kolejnych lat sukcesów i rozwoju.

Goście uroczystości otrzymali pamiątkowe grawertony.

Na koniec wójt gminy przywołał słowa św. Jana Pawła II, który stwierdził, że: – Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządowców, tak, aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany. Słowa te stanowiły jednocześnie, życzenia dla wszystkich obecnych na sali.

Obchody jubileuszu 25-lat Gminy Krościenko Wyżne zamknął koncert Kapeli Ludowej „Krościeniacy”, która, jak podczas każdego swojego występu perfekcyjnie wykonała tradycyjne utwory twórczości ludowej.

tekst: Gmina Krościenko Wyżne
video i foto: Artur Mycio

GALERIA ZDJĘĆ – kliknij

12-10-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: