REKLAMA

WAKACJE. Polscy policjanci pełnią służbę w Chorwacji i Bułgarii (ZDJĘCIA)

HORWACJA / BŁUGARIA. Od 1 lipca br. polscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz Morza Czarnego. Na mocy zawartych przez Komendanta Głównego Policji porozumień, jak również zaproszeń skierowanych przez szefów chorwackich i bułgarskich policjantów polscy funkcjonariusze do 31 sierpnia br. asystują chorwackim i bułgarskim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy każdego roku licznie odpoczywają w Chorwacji i Bułgarii.

1-430300

 

Polacy kochają Chorwację, która od lat jest ich jednym z ulubionych kierunków turystycznych. Wejście Chorwacji do strefy euro i Schengen jeszcze bardziej ułatwiło podróżowanie do tego kraju. Liczne, piaszczyste plaże, gwarancja udanej pogody, piękne krajobrazy oraz krystalicznie czysta woda, ale również możliwość dojazdu własnym samochodem sprawia, że ten kraj odwiedzają co roku rzesze polskich turystów. Należy pamiętać, że Polacy coraz liczniej wybierają na wakacyjny wypoczynek również Bułgarię, która także zachwyca nie tylko ciepłym morzem i piękną pogodą, ale również bogatą kulturą, zabytkami i dobrą kuchnią.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem takiej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu realizowanego pod nazwą „Miejsce Bezpiecznej Turystyki”. Tego rodzaju współpraca jest mocno ugruntowana, gdyż została zapoczątkowana w roku 2010, kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres jednego miesiąca na terenie Chorwacji. Przez cały dotychczasowy okres współpracy, polska Policja oddelegowała do pełnienia służby na terytorium Republiki Chorwacji już 94 funkcjonariuszy, którzy każdorazowo dbali o bezpieczeństwo naszych rodaków licznie wypoczywających w chorwackich kurortach. W podobnym zakresie polska Policja współpracuje od 2016 r. z Policją Bułgarską. Pierwsi polscy policjanci pełnili służbę w miejscowości Nesebar, położonej w pobliżu Burgas na Słonecznym Brzegu – najsłynniejszym regionie turystycznym bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego.

1-430299

Liczba obywateli RP korzystających z wypoczynku na terytorium Republiki Chorwacji oraz Bułgarii sukcesywnie wzrasta. W roku ubiegłym ponad milion polskich turystów wypoczywało w rejonie Chorwacji nad Adriatykiem. Natomiast według Narodowego Instytutu Statystyki Bułgarii, Polacy byli w pierwszej piątce wśród gości odwiedzających ten kraj z liczbą ponad 258 000 turystów korzystających z uroków tego niezwykle uroczego kraju.

W tym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Republiki Chorwacji i Bułgarii pełni w sumie czternastu funkcjonariuszy, w tym dwie policjantki, reprezentujących garnizony: stołeczny, śląski, małopolski, warmińsko-mazurski, wielkopolski, dolnośląski, łódzki, podlaski i zachodnio-pomorski.

Pomoc „funkcjonariuszy rodaków”, jest bardzo dobrze oceniana przez jego obywateli i zwiększa zaufanie do tego kraju, a także znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty ze służbami danego państwa, w którym się przebywa. Ponadto, obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji i Bułgarii, jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że być może i w tym roku polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie obu krajów z reguły są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność. Niemniej jednak, nie można wykluczyć, iż w tak dużej grupie polskich obywateli mogą znaleźć się osoby, które niestety mogą sprawiać problemy i wejść w konflikt z prawem, co będzie wymagało interwencji służb. Z dotychczasowego doświadczenia wiadomym jest, że obecność polskich funkcjonariuszy jest w takich sytuacjach dla polskich obywateli, jak również służby konsularnej nieoceniona. Wsparcie polskich służb jest doceniane również wówczas, gdy wina polskich obywateli jest sporna. Wówczas angażowanie się i wnikliwa ocena sytuacji przez polskich funkcjonariuszy ma dodatkowy wymiar, gdyż pozwala neutralizować stresowe sytuacje oraz pomaga w zachowaniu bezstronności.

Podczas pobytu na wakacjach w Republice Chorwacji jak i Bułgarii musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i np. podczas pieszych wycieczek.

Równie istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku poruszania się własnym środkiem transportu, albowiem chwila roztargnienia, nieznajomość topografii, niestety może zakończyć się kolizją drogową. Podczas takich sytuacji obecność polskich funkcjonariuszy Policji umożliwia nie tylko sprawne procedowanie sprawy, ale i wielokrotnie zapobiega eskalacji konfliktów pomiędzy stronami zdarzenia.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że polscy turyści nie zawsze mają wiedzę na temat przepisów porządkowych oraz dotyczących ruchu drogowego. Część z nich dopuszczając się łamania przepisów liczy, że kary uda się uniknąć lub że będzie ona niska. Jednak tamtejsze taryfikatory są dużo mniej „przyjazne dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce.

Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na asystowaniu funkcjonariuszom Policji chorwackiej i bułgarskiej w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodzi do kolizji i wypadków drogowych, pełnienie służby w patrolach rowerowych oraz uczestnictwo w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych, wspólnie z funkcjonariuszami Policji wodnej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk.

W ubiegłych latach policjanci wielokrotnie otrzymywali od społeczeństwa prośby o informacje, często nie związane z zadaniami Policji. Prośby te dotyczyły udzielenia informacji o możliwości zakupu winiety na wody terytorialne, czy też prośby o tłumaczenie w szpitalu i punktach pomocy przedmedycznej.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego tego typu zgłoszenia, dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.

Podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej oraz Wydziałem Konsularnym w Zagrzebiu i Sofii. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację – bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronach internetowych ambasad w Zagrzebiu oraz w Sofii.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami w Republice Chorwacji jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska, Komenda Miejska Policji w Puli:
+ 48 506 211 215
+ 48 798763 218

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska, Komenda Miejska Policji w Rjece:
+ 48 509 826 876
+ 48 512 105 493

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska, Komenda Miejska Policji w Biogradzie:
+ 48 509 914 962
+ 48 798 763 220

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Makarskiej:
+ 48 509 975 538
+ 48 509 979 547

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Trogirze:
+ 48 509 914 320
+ 48 695 188 688

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Dubrownicko-Neretwińskim, Komenda Miejska Policji w Dubrowniku:
+ 48 502 627 758
+ 48 798 763 274

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskim patrolem w Republice Bułgarii pełniącym służbę w miejscowości Nesebar położonej na Słonecznym Brzegu jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:
+ 48 509 848 994
+ 48 509 976 436

Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy turyści spędzą wspaniałe wakacje na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu, zaś polscy policjanci będą służyli pomocą jedynie w pozytywnych postawach rodaków, bez konieczności wyciągania przez zagranicznych funkcjonariuszy Policji prawnych konsekwencji.

źródło: Biuro Prewencji KGP


03-07-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: