REKLAMA

DZISIAJ SESJA RADY MIEJSKIEJ: radni będą ustalać wysokość stawek podatku od nieruchomości

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE.  30 października (poniedziałek) w budynku Domu Strażaka w Zmiennicy o godz. 10:00  odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Publikujemy porządek obrad.

1.Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

6. Informacja o oświadczeniach majątkowych :

a) radnych Rady Miejskiej w Brzozowie,

b) Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy , kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.

7. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

c) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brzozów na lata 2017-2020
d) wyrażenia zgody na budowę przez Powiat Brzozowski pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
e) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
f) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej ( dz.nr 1834/59)
g) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej ( dz.nr 3015/12)
h) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu ( dz.nr 3015/11)
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów (nr dz.244/2)
j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów (nr dz.1814/2)
k) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów (nr dz.1817/2
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie
ł) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Marii Konopnickiej w Przysietnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im Marii Konopnickiej w Przysietnicy
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zmiennicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zmiennicy
n) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Górkach, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Górkach i dotychczasowe Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Górkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Górkach
o) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Humniskach, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach i dotychczasowe Gimnazjum im. 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach
p) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Humniskach, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach i dotychczasowe Gimnazjum Nr 2 w Humniskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach
r) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Przysietnicy, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Macieja Rataja w Przysietnicy i dotychczasowe Gimnazjum Nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Macieja Rataja w Przysietnicy
s) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej i dotychczasowe Gimnazjum w Grabownicy Starzeńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej
t) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Starej Wsi, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi i dotychczasowe Gimnazjum im. ks. Stefana Weidla w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi
u) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Turzym Polu, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu i dotychczasowe Gimnazjum im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu
w) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2017 rok
8. Zapytania i interpelacje radnych. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad XLIV

materiały nadesłane

30-10-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: