REKLAMA

W czwartek sesja w Brzozowie (PORZĄDEK OBRAD)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik na dzień 30 sierpnia br. zwołał obrady LVI zwyczajnej sesji RM. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 30 sierpnia 2018 r.

1.Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2020
b) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów
c) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za specjalnego funduszu nagród
d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozów
e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej
f) zmieniająca uchwałę Nr XLIX/471/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2018 rok (projekt uchwały zostanie doręczony w dniu sesji)

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

sssssss

29-08-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)