REKLAMA

W 2021 r. na oświatę wydatki wyniosły ponad 25 mln (ZDJĘCIA)

POWIAT BRZOZOWSKI / PODKARPACIE. Realizacja ważniejszych zadań w ramach budżetu powiatu i pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych w 2021 r. W 2021 r. na oświatę wydatki wyniosły 25 345 115 zł.

high-school-g80bb81516_1280zdjęcie podglądowe

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Budowa nowego budynku dydaktycznego warsztatów
szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie

273700967_1586360451725434_3197755404894773602_n (1)

Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

Koszt ogółem 1 232 124 zł
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 90 % 1 120 000 zł
Środki własne 10 % 112 124 zł

Remont łazienek/umywalni w pomieszczeniach internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie

Koszt ogółem 87 500 zł
Dofinsowanie z PFRON 55 % 48 125 zł
Środki własne 45 % 39 375 zł

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie

Koszt ogółem 97 155 zł

Projekt „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii

Uczestnikami projektu był Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie natomiast partnerem zagranicznym SPŠT Bardejov- Stredná priemyselná škola technická v Bardejove (Średnia Szkoła Techniczna w Bardejowie)

W ramach projektu zostały zorganizowane:

1. Konferencja/szkolenie dla nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu „Dobre praktyki dotyczące organizacji i zarządzania szkołami w okresie pandemii”.
2. Przygotowanie Planu Transformacji Cyfrowej dla każdej ze szkół – Audyt w 3 szkołach.
3. Doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć zdalnie – zakup dla ZSB i ZSE w Brzozowie 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w tym 2 szt. z wyposażeniem ułatwiającym korzystanie z komputera i internetu osobom z różnymi niepełnosprawnościami (klawiatura z dużymi klawiszami, specjalistyczna mysz).
4. Szkolenie dla nauczycieli ZSB i ZSE w Brzozowie oraz SPŠT w Bardejovie z zakresu korzystania z platformy edukacyjnej w procesie nauczania w trybie zdalnym jak i w klasycznej formie nauczania.
5. Obóz edukacyjny dla uczniów ZSB i ZSE w Brzozowie oraz dla SPŠT w Bardejovie (2 oddzielne turnusy) zorganizowany w ośrodku badań, eksperymentów i codziennej praktyki na polu edukacji cyfrowej zlokalizowanym na terytorium woj. podkarpackiego lub małopolskiego.

273783896_665308341339446_4082211927017606530_n

 

Program ERASMUS+ realizowany przez I LO i ZSB w Brzozowie

Projekt LOKALNE ROZWIĄZANIA GLOBALNYCH WYZWAŃ – realizowany jest przez I LO od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. (z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 termin został wydłużony). W ramach projektu uczestnicy wraz z opiekunem odbywają cztery krótkoterminowe (5-7 dni) wyjazdy do krajów partnerskich: Rumunii, Litwy, Portugalii i Hiszpanii.

Pierwszy wyjazd młodzieży odbył się w lutym 2020 r. do Rumunii, następny w październiku 2021 r. na Litwę. Kolejne planowane wyjazdy to: Portugalia (styczeń 2022 r.), rewizyta wszystkich uczestników w Polsce (marzec 2022 r.) oraz Hiszpania (Majorka) – maj (2022 r.). Budżet projektu wynosi 24 tys. euro i jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt IRLANDZKIE PRAKTYKI UCZNIÓW – realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe przez ZSB od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. Budżet projektu wyniósł 24 842 euro i był w całości finansowany ze środków Programu Erasmus+. Projekt pierwotnie zakładał wyjazd uczniów na praktyki do Irlandii. Niestety, ze względu na obostrzenia i sytuację epidemiologiczną w tym kraju dotychczasowy partner zawiesił działalność. Chcąc kontynuować realizację projektu, zdecydowano się podjąć współpracę z firmą EU Mobility Sverige z siedzibą w szwedzkim Malmö.

Dzięki temu 4 uczniów technikum, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, mogło odbyć czterotygodniowe praktyki w Szwecji (listopad/grudzień 2021 r.). Udział w projekcie był bezpłatny.

274263186_326343422761218_6111753244204699675_n

Pozostałe zakupy, remonty itp.

W I Liceum Ogólnokształcącym:
– Prace remontowe w sekretariacie i gabinetach dyrektorów oraz malowanie klatki schodowej i remont pomieszczenia biblioteki 46 000 zł
– Zakup wyposażenia pracowni komputerowej: serwer, 20 zestawów komputerowych oraz switch 79 500 zł

W Zespole Szkół Ekonomicznych:
– Generalny remont sanitariatów na pierwszym piętrze 65 000 zł
– Zakup szafy pancernej, mebli do sekretariatu oraz zaplecza socjalnego 20 000 zł
– Rozbudowa monitoringu oraz serwera danych 22 000 zł
– Zakup 2 monitorów interaktywnych oraz wyposażenia uzupełniającego – dofinansowanie 100% z budżetu państwa 15 000 zł

W Zespole Szkól Budowlanych:
– Zakup mebli i kserokopiarki oraz wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych 19 300 zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:
– Zakup ksera, szaf do pomieszczeń dydaktycznych oraz mebli biurowych 36 000 zł
– Rozbudowa monitoringu w budynku przy ul. 1000-lecia 15 000 zł

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
– Zakup kserokopiarki 4 800 zł

W Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół:
– Zakup zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego 5 050 zł
– stypendia dla uczniów szkół średnich w ramach Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego 370 800 zł

274002123_327298242680984_3380248034907987634_n

Podpisane umowy:
– z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadaniapn.: „Remont oraz modernizacja sal gimnastycznych zlokalizowanych przy
I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie”.

Całkowita planowana wartość inwestycji ok. 990 000 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 % 495 000 zł

Razem wydatki na oświatę w 2021 r. wyniosły 25 345 115 zł

W tym Subwencja oświatowa 83 % 21 120 561

źródło: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

17-02-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: