REKLAMA

tvPolska.pl : Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Oglądaj NA ŻYWO!

|

tvPolska.pl : Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Oglądaj NA ŻYWO!

tvPolska.pl : Dziś drugi dzień 39.posiedzenia Sejmu. Jeden z najważniejszych punktów dotyczy pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022! Śledź transmisję na żywo!

Grafika poglądowa

godz. 9:00 – 14:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624) (pkt 16)

– Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1630) (pkt 17) (debata średnia w łącznej dyskusji nad pkt 16. i 17.)

– Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1633 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 18) – punkt nie zostanie rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu

godz. 14:30 – 15:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. (druki nr 1417 i 1559) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)

godz. 15:00 – 15:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku (druki nr 1443 i 1557) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)

godz. 15:30 – 16:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku (druki nr 1445 i 1558) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)

godz. 16:00 – 18:00 Głosowania, w tym:

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

– Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych na temat stanu cyberbepieczeństwa państwa, a także szczegółów przeprowadzonego ataku hakerskiego na skrzynkę mailową ministra – członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz jego żony

– Informacja rządu na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz o edukacji o zdrowiu i seksualności

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1643 i ) (pkt 22)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1641 i ) (pkt 23)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1642 i ) (pkt 24)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1644 i 1647) (pkt 25)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 1640 i 1649) (pkt 26)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1635 i 1648) (pkt 27)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1639 i 1654) (pkt 28)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1636 i 1658) (pkt 29)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 1637 i 1660) (pkt 30)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 1638 i 1659) (pkt 31)

– Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 1572 i 1626) – głosowanie (pkt 32)

– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …) (pkt 33)

godz. 18:00 – 20:15 – Pytania w sprawach bieżących (pkt 34)

godz. 20:15 – 21:45 – Informacja bieżąca (pkt 35)

godz. 21:45 – 22:30 – ew. oświadczenia poselskie

14-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)