REKLAMA

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla OSP. Sprawdź kiedy

POWIAT BRZOZOWSKI. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP” – realizowane według programu z 2006 r.

1460x616_8

Szkolenie to jest skierowane do członków OSP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe strażaka OSP przed 2015 r. i nie posiadają szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego, niezbędnego by później przystąpić do szkolenia Dowódców OSP (kierujących działaniami ratowniczymi).

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1.    Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
2.    Ukończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, szkolenia uzupełniającego OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań.
3.    Posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach ratowniczych.
4.    Posiadanie ubezpieczenia od NNW.
5.    Skierowanie na szkolenie (zał. 1) od zarządu jednostki OSP.

Zainteresowani druhowie w porozumieniu z Prezesami jednostek OSP zgłoszą się w tej sprawie do Komendanta Gminnego ZOSP RP.

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie wraz z klauzulą RODO stanowi załącznik do informacji. Jest też dostępna na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kppsp-brzozow/szkolenia-osp.

Prosimy Komendantów Gminnych o ZOSP RP o dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie w terminie do dnia 25 maja br. do tut. komendy. Informacja o zakwalifikowaniu się słuchacza na szkolenie zostanie umieszczona na stronie internetowej komendy. Bardzo proszę o dokładne wypełnienie karty skierowania i klauzuli RODO.

Orientacyjny harmonogram szkolenia:
•    27 maja br. (piątek) o godz. 1600 rozpoczęcie szkolenia – świetlica KP PSP Brzozów, szkolenie wstępne BHP, zajęcia teoretyczne, obowiązuje umundurowanie koszarowe.
•    28, 29 maja, 03 czerwca br. – dni zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia.
•    04 czerwca br. – egzaminy teoretyczny i praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.

Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone w piątki (po południu) i w soboty oraz niedzielę (od rana). Od uczestników szkolenia wymagana jest 100 % frekwencja na zajęciach.

Informacji w sprawie przedmiotowego szkolenia udzielają: kpt. Maciej Białas, oraz mł. bryg. Marek Kołodziej – nr tel. 13 43 411 14.

Opracowanie:  mł. bryg. Marek Kołodziej,  KP PSP w Brzozowie
Zdjęcia: kpt. Maciej Białas

źródło: KP PSP Brzozów

16-05-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników: