REKLAMA

Studia w WSPiA – praktyka w połączeniu z nowoczesnością daje najlepsze efekty

Zmiana systemu przekazywania i sprawdzania wiedzy studentów, premiowanie aktywności na ćwiczeniach, ograniczenie ilości wykładów na rzecz zajęć praktycznych i Bon Edukacji Dodatkowej to tylko niektóre przykłady zmian, jakie wprowadza WSPiA Rzeszowska Szkoła. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej przygotowywać swoich studentów do wejścia na rynek i znalezienia dobrej pracy.

Zobacz jakie nowoczesne rozwiązania edukacyjne zaproponuje Ci WSPiA.

Nie zwlekaj do ostatniej chwili – zaloguj się do systemu rekrutacji elektronicznej, wypełnij formularz, wybierz kierunek, formę oraz typ studiów, dołącz wymagane dokumenty i zostań studentem WSPiA – Nowoczesnej Uczelni!

WSPiA zaproponowała studentom prawdziwą rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. Od ponad dwóch lat WSPiA realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania. Są to: EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line; SBS, czyli „step by step – krok po kroku” oraz MIX EDUKACYJNY. Są to autorskie pomysły, wprowadzone ponad dwa lata temu, ale cały czas dopracowywane. W ten sposób WSPiA podnosi poziom i efektywność nauczania.

Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktycznego oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przestawiła się również na system punktowy. Każdy przedmiot składa się teraz z tematów. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Po pierwsze – za zaliczone tematy. Druga droga to aktywność na zajęciach, trzecia – aktywność pozadydaktyczna, a czwarta – obecność na zajęciach. Każda z tych dróg ma swój limit punktowy. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

Nowością jest również projekt nazwany „Edukatorem”. Jest to narzędzie, które ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. Najprościej mówiąc, „EDR – Edukator” to otwarty zasób edukacyjny. Dzięki niemu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych, repetytoriów, fragmentów podręczników, artykułów, skryptów, kazusów i wielu innych. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują informacje o ich zakresie tematycznym oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji mają repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie oraz odpowiedziami.

W „Edukatorze” każdy prowadzący ma obowiązek zamieścić plan merytoryczny zajęć, które będzie prowadził. Jest to scenariusz zajęć pokazujący, kiedy będzie realizowany dany temat.

Studenci zdobywają dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach oraz za inne formy aktywności. Powiększają one ogólną pulę punktów uzyskanych wcześniej. Dodatkowe punkty przyznawane są za działalność w kołach naukowych, udział w: studenckich seminariach i konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości. Ta dodatkowa aktywność w systemie „EDR-SBS nazwana została „Mix-em edukacyjnym”.

Ważnym dla studentów elementem jest Bon Edukacji Dodatkowej (BED), czyli bezpłatne, dodatkowe zajęcia dające możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji jeszcze w czasie studiów.

Praktyka czyni mistrza

WSPiA poza klasycznymi wykładami i ćwiczeniami oferuje swoim studentom specjalistyczne zajęcia praktyczne pozwalające doskonalić swoje umiejętności. Dlatego studenci uczestniczą także m.in. w warsztatach, pracowniach praktycznych i konwersatoriach z praktykami. Podczas takich zajęć prowadzący omawia ze studentami przykłady problemów prawnych, z którymi spotyka się w swojej codziennej pracy. Studenci WSPiA poznając zawody, które w przyszłości będą wykonywać, uczestniczą np. w symulowanych rozprawach sądowych. Taka symulacja pozwala wcielić się w różne role procesowe m.in. adwokata, prokuratora czy sędziego, a ich przygotowanie oceniają praktycy współpracujący z Uczelnią.

Wirtualne symulatory

Studentów WSPiA w nabywaniu praktycznych umiejętności koniecznych w późniejszej pracy zawodowej wspomaga m.in. wirtualna rzeczywistość oraz nowoczesne symulatory. Uczelnia jako pierwsza na Podkarpaciu i jedna z trzech w Polsce uruchomiła nowoczesne laboratorium wirtualnej rzeczywistości „Cyber Crime”. Działa w nim symulator „Wirtualnej Sceny Zbrodni”, który jest wiernym odzwierciedleniem czynności standardowo podejmowanych na miejscu zdarzenia. Studenci mogą „uczestniczyć” w badaniu miejsca hipotetycznej zbrodni i analizować pozostawione ślady. Wystarczy, że założą specjalne gogle i użyją kontrolerów, które w wirtualnej rzeczywistości zastępują dłonie.

W uczelni a od wielu lat działa także strzelnica elektroniczna. Jest to specjalistyczny system pozwalający na prowadzenie szkolenia strzeleckiego na każdym poziomie zaawansowania. Strzelnicę wyposażyliśmy w wierne repliki broni Glock 17 i Beretta Px4 Storm z symulatorem odrzutu, imitującym strzał z prawdziwej broni palnej. Taki trening zdecydowanie ułatwia studentom ubieganie się o etat np. w służbach mundurowych.

Jak prowadzić biznes

Studenci uczą się także prowadzenia własnego biznesu, korzystając z nowoczesnych symulacji biznesowych. Jest to realistycznie narzędzie odwzorowujący prawdziwy rynek. Podczas takich zajęć studenci muszą podejmować różne decyzje biznesowe m.in.: tworzą stanowiska, kupują sprzęt, zamawiają towary, zatrudniają pracowników i ustalają wynagrodzenia, a także wykorzystują w swoim biznesie reklamy tradycyjne oraz internetowe.

Mniej wykładów – więcej ćwiczeń

WSPiA odchodzi także od tradycyjnych form dydaktycznych – ogranicza liczbę wykładów i wprowadza bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć studenci uczestniczą w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązują kazusy i casestudy. Nową propozycją są także „Kliniki”, podczas których grupy studentów prowadzą zajęcia dla swoich koleżanek oraz kolegów i pod okiem praktyka rozwiązują kazusy, dyskutując i ucząc innych.

 

Rekrutacja na studia w WSPiA rozpoczęła się 1 czerwca 2019 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji, tj. do 7 sierpnia br.) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

01-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym: