REKLAMA

Stanisław Franczak, jedyny kandydat od Pawła Kukiza na liście PSL (FILM, FOTO)

PODKARPACIE. Stanisław Franczak z Dobieszyna pod Krosnem jest jedynym kandydatem na posła rekomendowanym przez Pawła Kukiza w okręgu krośnieńsko-przemyskim.  Startuje z ostatniego (22) miejsca. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kandydata oraz na wywiad.

Dr. Inż. Stanisław Franczak ukończył studia w Lublinie. Przedsiębiorca, lider Stowarzyszenia Aktywni Demokraci, „wolnościowiec” i zwolennik bezpośredniej demokracji. Interesuje się zagadnieniami ekologicznymi, a nie obce są mu problemy rolników.

Polityka nie jest Pana podstawowym zajęciem, za to ma Pan raczej bogate doświadczenie zawodowe.

Jestem menadżerem oraz przedsiębiorcą, w swojej karierze doświadczenie uzyskiwałem jako: Prezes Zarządu Spółki, Menadżer, Kreator marketingowy, Ekspert z zakresu Ekologii i zastosowań rolniczych. Do moich ważnych doświadczeń należą: Zorganizowana grupa producentów rolnych „Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie ovo-res sp z o.o.”, aktywne uczestnictwo w Europejska Platforma Innowacji AGRI czy udział w dyskusjach nad rozwojem strategicznym UE. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (1990 rok) z tytułem magistra inżyniera, ale na tym nie kończy się moja edukacja. Kolejnym krokiem był University Preston Lancashire/Lublin Business Scholl 2002 – MBA zarządzanie, a w 2019 roku rozprawa doktorska „Koncepcja wyceny wybranych świadczeń ekosystemowych zbiorowisk Trawiastych” ponownie na Uniwersytecie Przyrodniczym.

W życiu jest  wiele  sytuacji, które moim  zdaniem zasługują na  miano sukcesów  począwszy od  szczęśliwej rodziny poprzez własną karierę zawodową skończywszy na stabilności i bezpieczeństwie socjalnym.  Jednak gdybym miał  wybierać  jeden, to  zdecydowanie  wskazuję na własną niezależność. Pomimo wielu sytuacji i czasami trudnych decyzji obroniłem własną niezależność, dlatego mogę bez zahamowań rozmawiać o wszystkim i podejmować decyzje zgodne z własnym systemem wartości, na które niewątpliwe składają się: wolność, uczciwość, honor, otwartość na innych ludzi, patriotyzm, poszanowanie tradycji i wreszcie szacunek dla odmiennych poglądów. Brałem już udział w projektach politycznych Kukiz’15 wspierając kampanię w 2015 roku w okręgu krośnieńsko-przemyskim. Startowałem też jako kandydat Kukiz’15 do Sejmiku na Mazowszu.

Skąd zainteresowanie polityką? Z jakich powodów akurat „Kukiz’15”, które postulaty uważa Pan za najważniejsze?

Jestem wolnościowcem z realnym spojrzeniem na rzeczywistość dlatego inicjatywa „antysystemu”  jest dla mnie przekonywująca. Jestem społecznikiem – ponieważ uważam że działalność polityczna nie powinna być elementem zarobkowym, a wynagrodzenie jedynie rekompensatą poniesionych nakładów i kosztów. Jako inicjator stowarzyszenia – Aktywni Demokraci i jego lider, uważam że Demokracja Bezpośrednia z kluczowym elementem obligatoryjnego referendum, jest pierwszym krokiem w kierunku oddawania władzy Polakom.

Demokracja bezpośrednia czyli bezpośrednie rządy ludu to taki system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie w formie referendum lub konsultacji, w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.

W świecie cyfrowym wyzwaniem będzie wdrożenie do życia politycznego E-votingu inaczej ujmując z założenia użycie środków elektronicznych w demokracji. Pozwoli to  budować społeczeństwo obywatelskie, ponieważ powinno ułatwić intensywny udział obywateli w debacie publicznej i głosowaniu, w sprawach ogólnopaństwowych i lokalnych. Ma również umożliwiać każdemu obywatelowi łatwe wnoszenie inicjatyw, publiczne prezentowanie argumentów i krytykę. Może konsolidować małe społeczności i rozproszone grupy interesów. Jednym z priorytetów jest zmiana Konstytucji w zakresie kompetencji trójpodziału władzy. Uczciwość i standard moralny to są podstawowe elementy z którymi pojadę do Sejmu, gdzie chciałbym zajmować się  pracą na rzecz ochrony środowiska, transportu publicznego i polityką regionalną.

Co powinno zostać zrealizowane dla naszego regionu?

Układ administracyjny oparty na dużych województwach i cherlawych powiatach uważam za niefunkcjonalny i będę walczył o reformę w oparciu o gminy, miasta i województwa w układzie 49. Uważam, że warto walczyć o województwo krośnieńskie.

Krosno  podobnie jak i inne obszary południowego Podkarpacia Jasło, Brzozów, Sanok, Lesko, Ustrzyki wymagają wyrwania ze strefy wykluczenia dostępu do infrastruktury komunikacyjnej. Uważam, że zasługujemy na szybki dostęp do Rzeszowa i innych miast za pomocą szybkiej kolei, ale elektrycznej. Cały obszar musi mieć nowy szybki i bezkolizyjny układ drogowy północ-południe jak i wschód-zachód. W XXI wieku jesteśmy na szarym końcu rozwiązań komunikacyjnych w Polsce i to jest o tyle zastanawiające, że przez ostatnie 30 lat i to bez różnicy czy rządziła PO czy obecnie PiS nie powstał w naszym regionie żaden nowy układ komunikacyjny. Ważnym elementem jest ochrona cennych zasobów przyrodniczych, które są i mogą być w większej skali bazą turystyki. Ochronę przyrody należy połączyć z zabezpieczeniem interesów mieszkańców i ich komfortu życia. W kontekście ochrony środowiska niezwykle ważne jest  zbudowanie sieci zabezpieczeń wodnych włączając w to zbiorniki retencyjne, małe i duże, poldery i cała infrastruktura  transportu wody.  W następnej kolejności możemy mówić o zapraszaniu inwestorów do naszym miejscowości.

Dziękuję za rozmowę.

Zapraszam do udziału w wyborach 13 października, a także na mój blog polityczny: demokraci.online

 

Materiał sfinansowany przez KW PSL

01-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)